Ziektekostenverzekering ondernemers

Ondernemers met een belastbaar inkomen van minder dan € 19.091,- (let op: dit is iets anders dan het premie-inkomen) zijn verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren via het ziekenfonds. Meldt u bij de Belastingdienst aan als ondernemer. U ontvangt dan onder andere een schattingsformulier waarop u uw geschat belastbaar inkomen invult. Is dat minder dan € 19.091,-, dan krijgt u van de belastingdienst een “verklaring verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen”. Hiermee kunt u zich aanmelden bij het ziekenfonds. Voor het inkomen voor de ziektekostenverzekering wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen over 3 jaar. De toetsdatum is oktober. Een ondernemer kan vragen om een bepaald jaar buiten beschouwing te laten om onnodige wisselingen te voorkomen. Inkomen uit een jaar met verlies telt als 0.

Let op: dit artikel is verouderd. De nieuwste informatie vindt u hier.

Oordeelt de belastingdienst dat verzekering via het ziekenfonds moet gebeuren dan betaalt de ondernemer maandelijks een nominale premie aan het door hem zelf gekozen ziekenfonds en 7,95% van het verzamelde inkomen (uit 3 boxen met correcties) aan de Belastingdienst (procentuele premie).

De belastingdienst int één keer per jaar de premie gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De nominale premie betaalt u rechtstreeks aan het door u gekozen ziekenfonds. Is uw belastbaar inkomen hoger dan € 19.091,-, dan moet u een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Starters, stakers en parttimers
Voor starters die in 2002 gestart zijn (of daarna) en die voor de belastingdienst zelfstandig ondernemer zijn wordt een schatting gemaakt op basis van het gecorrigeerde totale inkomen op het moment van starten (box 1,2,3 met correctieposten). Parttime starters kunnen in sommige gevallen – door loon of uitkering – verplicht verzekerd blijven. Dit beoordeelt uw ziekenfonds. Dat betekent ook dat de door uw in loondienst betaalde premie af wordt getrokken van de te heffen premie voor u als zelfstandige. Voor stakers geldt dat zij in het jaar waarin zij staken eventueel ziekenfondsverzekerd blijven. Daarna bepaalt de nieuwe situatie hoe zij zich tegen ziektekosten kunnen verzekeren. Voor oudere stakers ( 55+) geldt dat, zolang zij geen nieuwe onderneming beginnen of in loondienst gaan, ze de ziektekostenverzekering houden, die ze al hadden, tot ze 65 zijn. Ondernemers die ook een baan hebben (of een uitkering) kunnen de al ingehouden ziekenfondspremie verrekenen. Maar nooit meer dan het totale bedrag van de premie die de Belastingdienst vaststelt. let op:

• Elk jaar ontvangt u rond 1 november een verklaring van de Belastingdienst. Dit kan betekenen dat u van ziektekostenverzekeraar moet veranderen ( van ziekenfonds naar particulier of omgekeerd).
• Starters krijgen een verklaring na hun aanmelding bij de Belastingdienst. Dit kan ook betekenen dat zij hun ziektekostenverzekering moeten veranderen.
• Een ondernemer kan niet meeverzekerd zijn bij een partner.
• Hoewel veel ondernemers niet zo blij zijn met deze regeling, wordt het verzekerd zijn via het Ziekenfonds gezien als een voordeel. Iemand die onterecht bij een ziekenfonds is verzekerd, kan een boete krijgen.
• Let ook goed op de gevolgen voor meeverzekerde partner en of kinderen. Het ziekenfonds bepaalt zelf of zij wel of niet ook bij het ziekenfonds meeverzekerd kunnen worden.
In principe wikkelen de ziektekostenverzekeraars de gevolgen van de verandering met elkaar af. Dat kan soms wat ondoorzichtig lijken. Ook kunnen er fouten ontstaan zelfs als u binnen dezelfde aanbieder “verhuist”.
• Het komt voor dat huisartsen hun patiënten voorschrijven welke ziekenfonds ze mogen kiezen, omdat zij geen zin hebben om met veel verschillende zorgverzekeraars te werken. helaas moet u dit zelf met uw huisarts proberen op te lossen.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *