WAZ Regeling

De WAZ vervalt per 1 juli 2004
Het kabinet is van mening dat u prima in staat bent om zelf uw arbeidsongeschiktheids- verzekering te regelen. Daarom ligt er het plan om per 1 juli a.s. de verplichte Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) af te schaffen. Dit is goed nieuws voor de meeste ondernemers. Voor de verplichte WAZ moest namelijk een veel te hoge premie betaald worden. De maximale WAZ-premie bedroeg maar liefst € 2.196,- per jaar. De verzekering zelf kende echter slechts een karige uitkering. Namelijk na 1 jaar ziekte was de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid slechts 70% van het minimumloon (dus € 11.500 bruto per jaar).

Wat betekent de afschaffing WAZ voor u?
Bent u nu reeds ziek of heeft u reeds een WAZ-uitkering, dan houdt u recht op de WAZ. Raakt u echter op of na 1 juli 2004 arbeidsongeschikt, dan komt u niet meer in aanmerking voor een WAZ-uitkering. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid zult u zelf voor vervangend inkomen moeten zorgen. Dit is mogelijk door een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

OUDE BESTAANDE REGELING TOT 30-06-2004

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Elke ondernemer moet verzekerd zijn voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (Waz). Hiervoor heft de belastingdienst premie. Dit is 8,8% van het premie-inkomen (winst + ondernemersaftrek) waarbij gerekend wordt met een premie-inkomen tot maximaal € 38.118. Bovendien is ook het eerste deel van het inkomen premievrij, de franchise is € 13.160. Blijft uw premie-inkomen daaronder, dan hoeft u geen premie te betalen.
Heeft u naast uw onderneming looninkomsten waarop WAO-premie wordt betaald dan wordt het premievrij bedrag mogelijk hoger, namelijk voor uw looninkomsten tussen € 13160 en € 41499 gelden deze inkomsten als franchise. De hoogte van de WAZ-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon (bij zwangerschap maximaal 100%).U kunt zich bij een particuliere verzekeringsmaatschappij aanvullend verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Waz aanvullen
De overheid komt de ondernemers bij arbeidsongeschiktheid tegemoet. Maar een uitkering op basis van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) komt er pas na een jaar. Deze bedraagt maximaal 70%van het minimumloon. De eerste twaalf maanden moet een arbeidsongeschikte zelfstandige dus zelf door zien te komen en ook daarna wordt het geen vetpot. Voor deze basisvoorziening wordt de zelfstandige bovendien jaarlijks aangeslagen met een premie die behoorlijk kan oplopen.
De zelfstandige doet er goed aan zich aanvullend voor arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daarbij kan hij zich voor een bepaald uitkeringsbedrag verzekeren voor het eerste jaar – als hij van de overheid geen uitkering krijgt – maar ook voor de periode daarna. De premie voor die aanvullende verzekering valt dan ook in twee componenten uiteen: een duur deel, voor het eerste jaar en een goedkoper deel voor de aanvulling op de Waz daarna.

Zelfstandigen en zwangerschap(verlof)
Om de uitkering te ontvangen dient u uiterlijk drie maanden voor de uitgerekende datum het UWV in te lichten. Het UWV stuurt u dan een aanvraag- formulier toe, dit dient uiterlijk twee weken voordat u wilt dat de uitkering ingaat retour gezonden te worden aan het UWV. Het UWV heeft dan drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Het kan dus een tijd duren voordat u de uitkering ontvangt.

Maximum is minimumloon
Om de hoogte van de uitkering te bepalen kijkt het UWV naar het inkomen van het jaar voorafgaand aan de verlofaanvraag. De hoogte van de uitkering is maximaal 100% van het minimumloon. Indien u als zelfstandige een inkomen had boven het minimumloon, dan komt de uitkering dus niet in de buurt van dat wat u normaal verdient. Indien u het voorafgaande jaar toevallig wat minder verdiend hebt dan de jaren daarvoor dan kan het UWV ook kijken naar het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. Dit kan leiden tot een gunstigere uitkering.
Indien u meewerkt in het bedrijf van uw man wordt de uitkering bepaald aan de hand van uw `arbeidswaarde`. De arbeidswaarde is de waarde van uw werk voor de zaak vergeleken met de waarde van het werk dat uw man doet.

Keuze
Over de bevallingsuitkering ontvangt u een vakantietoeslag van acht procent. In principe heeft u recht op een bevallingsuitkering van zestien weken. U heeft de keuze om de uitkering zes of vier weken voor de uitgerekende datum in te laten gaan, na de daadwerkelijke bevalling heeft u altijd nog recht op tien weken. Indien uw bevalling later plaats heeft gevonden dan de uitgerekende datum, wordt de duur van de uitkering verlengd met het aantal dagen waarop het kind te laat was.

Beperkt geldig
Indien u na zestien weken nog niet aan het werk kunt vanwege de nasleep van de bevalling heeft u geen recht meer op uitkering. U zit dan dus zonder inkomen. Op grond van de WAZ heeft u dan, na 52 weken ziek te zijn geweest, pas weer recht op een uitkering indien u (gedeeltelijk) wordt afgekeurd. Bij werkneemsters geldt dit niet. Zij kunnen hun verlof verlengen door zich ziek te melden en krijgen hun loon doorbetaald.

Let op!
Bovenstaande regeling geldt sinds 1 januari 1998. Wegens het gebrek aan publiciteit omtrent deze regeling waren en zijn veel vrouwen niet op de hoogte van deze bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Veel vrouwen hebben daardoor nooit een bevallingsuitkering aangevraagd. Indien u vermoedt dat u tussen de periode 1 januari 1998 en nu recht heeft gehad op een uitkering, kunt u alsnog een aanvraag indienen. U heeft dan wel de termijn waarbinnen een aanvraag ingediend moet worden overschreden en de uitkering kan op grond daarvan gekort worden.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *