Periodiek gebruik leaseauto: zakelijke auto een gedeelte van het jaar ter beschikking

Als u maar een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking heeft, wordt de bijtelling toegepast zoals in de volgende voorbeelden.

De grens van 500 privé-kilometer moet op jaarbasis worden toegepast. Dit betekent dat als een auto gedurende een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld het aantal privé-kilometers moet worden herleid om te kijken welk percentage van de bijtelling geldt. De bijtelling zelf wordt dan naar tijdsgelang toegepast.

Door middel van een tweetal voorbeelden zullen wij het voor u verduidelijken.

Voorbeeld 1
U heeft van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever ter beschikking met een catalogusprijs van € 20.000. U rijdt in die periode 100 kilometer privé met de auto. U beschikt dus 3 maanden over de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 100 = 400 kilometer in totaal privé rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, vindt er geen bijtelling plaats.

Voorbeeld 2
U rijdt in dezelfde periode geen 100, maar 200 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. De bijtelling bedraagt op kalenderjaarbasis 22% van € 20.000 = € 4.400. Stel dat u maandloon heeft. Voor elke maand wordt 1/12 x 22% x € 20.000 = € 367 bij het maandloon gerekend. De totale bijtelling bedraagt € 1.101.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *