Tips om een goede bedrijfsnaam te kiezen

Voor je je bedrijf in kunt schrijven bij de Kamer van Koophandel, moet je een bedrijfsnaam verzinnen. Sommige ondernemers weten direct welke naam zij willen gebruiken voor hun bedrijf. Andere ondernemers vinden het lastiger om een goede bedrijfsnaam te kiezen. Hoor jij bij de laatste groep? Dan geven wij je graag enkele tips om een goede bedrijfsnaam te verzinnen.

Kort maar krachtig

Een goede bedrijfsnaam moet niet te lang zijn. Zelfs met een korte naam van slechts enkele letters, kun je al indruk maken. Bovendien zijn korte bedrijfsnamen veel gemakkelijker te onthouden. Houd de naam van je bedrijf daarom zo kort en krachtig mogelijk.

Het doel van je bedrijf

De naam van jouw bedrijf moet je doelgroep duidelijk vertellen om wat voor bedrijf het precies gaat. Het is dan ook goed als het doel van jouw bedrijf naar voren komt in je bedrijfsnaam. Je kunt het doel duidelijk naar voren laten komen, maar ook wat subtieler.

Concurrerend

Je bedrijfsnaam moet absoluut concurrerend zijn. Dit wil zeggen dat de naam van jouw bedrijf niet lijkt op de bedrijfsnaam van je grootste concurrent.

Lang houdbaar

Een goede bedrijfsnaam is lang houdbaar. Dit wil zeggen dat de bedrijfsnaam nu goed is, maar over enkele jaren nog steeds. Vermijd tijdaanduidingen in je bedrijfsnaam, want dit soort toevoegingen maken jouw bedrijfsnaam juist niet houdbaar.

Pas op met humor

Jouw bedrijfsnaam mag best grappig zijn, maar moet ook weer niet te veel humor hebben. Niet iedereen kan jouw grappige bedrijfsnaam waarderen, zeker niet als de grap in de naam van je bedrijf zeer persoonlijk is. Pas daarom goed op met humor.

Vermijd saaiheid

Tot slot mag jouw bedrijfsnaam zeker niet saai zijn. Saaie bedrijfsnamen zijn slechte bedrijfsnamen. Laat zien dat je enthousiast bent over jouw bedrijf door een positieve, vrolijke en unieke bedrijfsnaam te kiezen, die alles behalve saaiheid uitstraalt.

Ondernemingsplan maken

Het ondernemingsplan is een eerste beschrijving van de nieuwe onderneming en de positionering in de markt. Het schrijven van een ondernemingsplan is zinvol om 2 redenen: Allereerst wordt u gedwongen de zaken duidelijk op een rijtje te zetten en structuur aan te brengen. Het opstellen van een ondernemingsplan is een ideale voorbereiding op het ondernemingsplan. De tweede reden is misschien nog belangrijker: Met het ondernemingsplan kunt u ook (als nodig) potentiële partners en investeerders interesseren in de onderneming en/of het product. Wat moet je opnemen in de idee omschrijving? Het ondernemingsplan behandelt volgende onderwerpen: product, markt en inkomstenmodel. In totaal omvat het ondernemingsplan niet meer dan 3 A4’tjes.

 1. Product
  Beschrijf kort en bondig waarom het nieuwe produce n/ of dienst de klant nu juist dat unieke voordeel geeft. Ook als er misschien veel concurrenten bijkomen, moet uw product of dienst zijn marktwaarde blijven houden.
 2. Markt
  Laat zien hoe groot de afzetmarkt is en wie de doelgroepen zijn. U hoeft niet gelijk een uitgebreid marktonderzoek te organiseren, een gefundeerde schatting van de marktgrootte en doelgroepen is voldoende.
 3. Inkomstenmodel
  Maak duidelijk op welke wijze en hoeveel inkomsten gegenereerd worden. Ook hier geldt; beschrijf in eerste instantie de grote lijnen.

Tips ondernemingsplan
De onderstaande verzameling “gouden tips” kan misschien helpen bij de eerste omkadering van het idee. Neem ze ter harte maar blijf flexibel en creatief.

 • Breng focus aan.
 • Spring zuinig om met de beschikbare middelen; realiseer dat iedere Euro die u uitgeeft tijdens de opstartfase, later in een veelvoud moet worden terugverdiend.
 • Wees pragmatisch; soms kan je wel lang blijven nadenken maar de keuzeopties zullen niet veranderen, durf de beslissing te nemen!
 • Zet een team op: verzamel de juiste mensen om u heen.
 • Doe geen domme dingen (je kunt 10 dingen goed doen, maar 1 fout kan fataal zijn).
 • Geloof in uw eigen idee (zonder eigenwijs te zijn), blijf enthousiast.
 • Probeer niet op lage kosten/investeringen te focussen: weet de balans te vinden.
 • Probeer partners te vinden die uw gebreken aanvullen.
 • Gebruik kritiek om uw idee te verbeteren, laat u er niet door demotiveren.
 • Regel uw korte termijn existentie; zorg ervoor dat de korte termijn lasten betaald kunnen worden.
 • Houd meerdere balletjes hoog.
 • Besef: de kans van slagen blijft klein, maar wordt nagenoeg nul zonder goede voorbereiding.
 • Pas als er een concrete betalende opdracht is, kunt u echt starten.

 

Marktonderzoek doen

De snelste en goedkoopste manier om informatie te verzamelen wordt vaak over het hoofd gezien: desk research van uit huis onderzoek verrichten door informatie aan te vragen bij bedrijven, op het Internet naar informatie te zoeken. Er kan veel gevonden worden door te zoeken in data-banken die in Nederland beschikbaar zijn. Vooral in bedrijfseconomisch onderzoek, maar ook ter voorbereiding van field research onder consumenten kan desk research zeer nuttig zijn. Deskresearch vormt vaak een element van haalbaarheidsstudies ontwikkelingsstudies, vestigingsplaatsonderzoek en algemene marktverkenningen. Een onderdeel van desk research is telefonisch marktonderzoek.

Telefonisch marktonderzoek
Het telefonisch marktonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een vooraf samengesteld vragen lijst aan de hand van vergaarde informatie. Telefonisch onderzoek is snel en betrouwbaar tegen relatief lage kosten.

Schriftelijke en e-mail enquêtes
Ook behoord tot de mogelijkheid Schriftelijke en e-mail enquêtes. Schriftelijke en e-mail enquêtes worden toegepast als de vragenlijst lang is, of beeldmateriaal moet worden voorgelegd. De verwerkingstijd is meestal langer dan bij telefonisch onderzoek.

Field research

Onderzoek, waarbij gegevens die nog niet eerder verzameld zijn, verzameld moeten worden middels onderzoeksmethoden als observatie, registratie, enquête en interview. Field research staat tegenover desk research. Field research doe je buitens huis/kantoor.

Observatie
Vorm van marktonderzoek bestaande uit het waarnemen van die verschijnselen waarover men informatie wil hebben. U gaat naar een winkel van een concurent en kijkt naar verschillende aspecten van bepaalde handelswijze. hoe is de klante bediening, hoe is de entre, is het schoon enz enz… Zaken die u belangrijk vindt om te weten.

Registratie
Optekening, schriftelijke vastlegging van de geobserveerde feiten. Het is weer belangrijk bij een observatie en regestratie methode tijdens field research goed voorbereid te zijn. v.b. door puntene te geven aan bepaalde waardens kunt u makkelijk en snel registreren i.p.v. lange teksten te noteren. Let op, iedere eigenaar zal willen weten wat u aan het doen bent als u uit gebreid gegevensstaat te noteren. Blijf onopvallen maar stel wel vragen voor dat u weg gaat.

Interviews en enquête
Interviews wordt meestal face to face worden afgenomen. Naast kwantitatieve gegevens kunnen met deze methode ook kwalitatieve gegevens worden achterhaald. Diepte interviews worden vaak gebruikt in business to business onderzoeken en bij interne bedrijfsanalyses.

Doelgroep bepalen

Een marketingdoelgroep is een verzameling personen waarop het marketingbeleid gericht is. Deze groep wordt verondersteld dermate veel behoefte te hebben aan het aanbod van de organisatie en/of onderneming, dat ze eventueel bereid zal zijn een ruilrelatie aan te gaan. Die behoefte zal in veel gevallen latent zijn. Het is voor de organisatie zaak om te onderzoeken hoe een dergelijke doelgroep zodanig gemotiveerd kan worden dat men overtuigd raakt van het belang van een ruil en die ruil ook wil aangaan.Om meer en beter inzicht te krijgen in de doelgroepen kan de markt gesegmenteerd worden. Marktsegmentatie houdt in dat men op zoek gaat naar de aard en samenstelling van min of meer homogene delen, of segmenten, vanuit de
erkenning dat er verschillende groepen te onderscheiden zijn die elk hun eigen kenmerken, behoeften en opvattingen hebben. Daardoor is men beter in staat om delen van het marketingbeleid op deze specifieke segmenten te richten. Geen schot hagel, maar gerichte pijlen.

Concurrentie analyse

In een concurrentenanalyse wordt naar afzonderlijke concurrenten gekeken. Kansen die er van concurrenten te verwachten zijn, dienen vooral te worden gezocht in de zwakke punten van de concurrenten. Deze bieden aanknopingspunten voor eigen concurrentievoordeel. De mate waarin concurrenten bedreigend zijn voor de eigen onderneming hangt af van hun doelstellingen en strategieën. Indien een concurrent tevreden met zijn positie is en niets nieuws van plan is, is er naar verhouding minder gevaar te verwachten. Een concurrent die wil groeien en daartoe een actieve concurrentiestrijd aangaat met bijvoorbeeld nieuwe producten en hoge reclame-inspanningen vormt een belangrijke bedreiging voor de eigen onderneming. De doelstellingen van een concurrentenanalyse zijn daarom om inzicht te krijgen in:
. de sterke en zwakke punten van de concurrenten;
. het toekomstige gedrag van de concurrenten.

Bedrijf aan huis starten

Start ik van uit huis of zoek ik een bedrijfsruimte? In bepaalde situaties kunt u eenvoudig niet vanuit huis starten zoals in de horeca, sommige productiebedrijven en andere activiteiten waar speciale vestigingseisen gesteld worden. Maar als u de mogelijkheid heeft om vanuit huis te starten geeft dat u een lagere “overhead” kostenplaatje waardoor u meer winst kunt creëren of dit financiële voordeel kunt verwerken in uw dienst. Andere voordelen om vanuit huis starten zijn: u kunt, zeker in het begin, extra tijd kunt besteden aan uw onderneming, u hoeft hiervoor niet de deur. Ook bent u laagdrempelig voor uw klanten. Natuurlijk zijn er ook nadelen om een bedrijf aan huis te hebben. Privé en zakelijk kunnen door elkaar heen gaan lopen. U besteedt teveel tijd aan uw bedrijfsleven en te weinig aan uw gezinsleven. Het werken met personeel vereist grote aanpassingen in uw woning en heeft ook consequenties voor uw gezinsleven.

In het algemeen worden bedrijven aan huis voor minder aangezien. Dit is een foute beoordeling. Een slecht onderhouden kantoorpand geeft geen positieve indruk, daar in tegen geeft een nette ontvangstruimte aan huis weer wel een positieve indruk. Ook kunt u buitenshuis uw klanten ontvangen. Ga bij hen langs, heeft u gelijk een indruk van het bedrijf waarvoor u zou kunnen gaan werken of spreek af halverwege af in een wegrestaurant of hotel.

Gemeentelijke richtlijnen

Informeer vooraf bij uw gemeente naar de voorwaarden om vanuit huis uw bedrijf te kunnen starten. Kantoor aan huis wordt meestal geaccepteerd mits daarmee geen overlast gecreëerd wordt voor de buurt. Uw gemeente heeft hier richtlijnen voor opgesteld in een zogeheten bestemmingsplan.

Aftrekbare kosten bedrijf aan huis

Een zelfstandige die vanuit huis werkt en kan aantonen dat meer dan 70% van het inkomen ( = winst + belastbaar loon) in of vanuit de werkruimte thuis wordt verdiend kan alle kosten voor de werkruimte thuis aftrekken. Kosten zoals energie, verzekeren, schoonmaken, inrichten enz… Gebruikelijk is om het percentage van het oppervlak te berekenen. Zo zijn er nog een aantal zaken waarvoor aftrekbaarheid vaststaat ( 100% of 90% of 0%). Let er op dat apparatuur en instrumenten en dergelijke alleen aftrekbaar zijn als ze tot het ondernemingsvermogen horen.

Buitenshuis ondernemen

Als u niet de mogelijkheid heeft om aan huis te beginnen of de situatie vraagt om externe huisvesting zijn er meerdere manier, u kunt huren, kopen, bouwen, pachten of leasen van een bedrijfsruimte.

Zakelijk koffiezetapparaat Douwe Egberts

Start de dag met een goede kop koffie! Dit geldt voor vrijwel alle kantoren op de wereld. Zakelijke gebruikers stellen andere eisen aan een koffiezetapparaat dan particulieren. Daarom hebben diverse koffie leveranciers een aparte lijn voor zakelijke gebruikers. Een zakelijke koffiemachine wordt namelijk vaker gebruikt en de bereidingstijd mag niet te lang duren.

Marktleider op het gebied van koffie is Douwe Egberts. Douwe Egberts doet mee in dit speelveld met o.a. Cafitesse en Promesso koffiemachines. Maar welke machine past nou het beste bij uw onderneming? Bestel niet simpelweg de goedkoopste via internet maar vergelijk verschillende koffieapparaten door offertes te vergelijken. Dit kan via speciaalzaken maar ook bijvoorbeeld rechtstreeks via de leveranciers. Momenteel heeft Douwe Egberts Professional diverse aantrekkelijke kortingen voor de zakelijke gebruikers. Lees hier meer over deze actie en doe er je voordeel mee!

Belastingdienst biedt startende ondernemers tools en tips voor belastingaangifte

Den Haag, 1 maart 2018 – Vanaf vandaag tot 1 mei kunnen ondernemers weer belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting. Onder de ca. 400.000 ondernemers en ZZP’ers die hun aangifte zelf invullen zitten ook startende ondernemers. Uit onderzoek in opdracht van de Belastingdienst onder ZZP’ers en ondernemers met minder dan vijf werknemers die zelf hun belastingaangifte doen blijkt dat veel van hen de aangifte op korte termijn willen invullen. Zo zegt bijna 70% van plan te zijn om de belastingaangifte voor 1 april in te dienen. Om ondernemers hierbij te helpen geeft de Belastingdienst concrete tips om de aangifte juist en volledig in te vullen.

Om startende ondernemers die hun aangifte niet uitbesteden, maar wel enige ondersteuning wensen te helpen biedt Belastingdienst raad en daad. Op Belastingdienst.nl/aangifte en Belastingdienst.nl/ondernemers vinden zij tools en concrete tips die helpen om de aangifte tijdig, juist en volledig in te vullen. Bijvoorbeeld de aangiftechecklist, een overzicht van cijfers die je nodig hebt voor de aangifte en uitleg over zakelijke aftrekposten.

Aangiftemomenten

Ondernemers zijn vaak druk met verschillende dingen tegelijk, maar liever niet wanneer zij belastingaangifte doen. 43,4% doet het liefst belastingaangifte wanneer zij alleen zijn. De vroege avonduren (tot 22.00 uur) zijn daarbij het meest favoriet. Zij waarderen het dat een deel van de gegevens al is ingevuld door de Belastingdienst. Omdat ondernemers meer gegevens zelf moeten invullen, kost de aangifte hen iets meer tijd dan particulieren: Bijna 30% van de ondernemers beloont zichzelf na het indienen van de aangifte met een lekkernij of door iets leuks te doen, terwijl slechts 14% van de particulieren dit doet.

Hulp bij belastingaangifte

Dit jaar nodigt de Belastingdienst 1,2 miljoen ondernemers uit om aangifte te doen over het jaar 2017. Om de 400.000 ondernemers die zelf hun aangifte invullen daarbij te helpen, voert de Belastingdienst campagne. Centraal staan de websites www.belastingdienst.nl/aangifte en www.belastingdienst.nl/ondernemers met begrijpelijke informatie over de belastingaangifte en de voorbereiding hierop. Zo vind je er de aangiftechecklist en concrete tips gericht op ondernemerschap, ondernemersfaciliteiten en zakelijke aftrekposten. Voor vragen is de Belastingdienst ook bereikbaar via Twitter.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 30 januari tot en met 5 februari 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 282 aangifteplichtige ondernemers deel vanaf 18 jaar. Het betrof ondernemers met maximaal vijf werknemers en ZZP’ers die hun belastingaangifte zelf invullen.

De ‘wondere’ wereld van zoekmachine optimalisatie

Tegenwoordig is de term SEO regelmatig onderwerp van gesprek binnen het bedrijfsleven. Wat is SEO nu precies? SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization wat zoekmachine optimalisatie betekent. In dit artikel zal ik in het kort uitleggen wat zoekmachine optimalisatie inhoudt.

Wat is SEO?

Zoekmachine optimalisatie is kort gezegd: beter vindbaar worden in zoekmachines. Welke zoekmachines zijn in Nederland van belang? Daar kan ik kort over zijn: Google! Met 90% marktaandeel is Google naast Bing de meest gebruikte zoekmachine van Nederland.

Een SEO strategie gericht op zoekmachine Google is dus het meest voor de hand liggend. Bovendien zal het algoritme van de overige zoekmachines hier ongetwijfeld niet veel van afwijken.

De manier waarop Google en andere zoekmachines de zoekresultaten rangschikken, de berekening hiervoor, noemen we het algoritme. Wanneer je weet hoe het algoritme van een zoekmachine in elkaar zit, kun je ook inschatten hoe dit algoritme positief te beïnvloeden is.

Google heeft als doel om gebruikers de meest relevante zoekresultaten en een goede gebruikerservaring te bieden. Onder een goede gebruikerservaring wordt met name snelheid verstaan. Relevantie en snelheid zijn de sleutelwoorden van Google.

Beïnvloeden van Google’s algoritme

Om de relevantie van de zoekresultaten te waarborgen en de misleiding hiervan tegen te gaan maakt Google de ruim 200 ranking factoren van het algoritme niet openbaar. Bovendien verandert het algoritme van Google constant; er worden ranking factoren toegevoegd en er worden ranking factoren verwijderd uit het algoritme. Ook verandert de waardering voor de verschillende ranking factoren continu.

Toch zijn er meer dan 150 ranking factoren bekend bij het grote publiek en met name bij de SEO specialisten. Het is dus een kwestie van het beïnvloeden van deze ranking factoren om te stijgen in de zoekresultaten.

Wanneer de gebruiker een kwalitatief betere pagina voorgeschoteld krijgt, en dus de gebruikerservaring verbetert, zal Google de beïnvloeding alleen maar toejuichen. Echter, wanneer de gebruiker irrelevante inhoud voorgeschoteld krijgt, er illegale trucjes worden toegepast (ook wel Black Hat SEO genoemd) en de website vooral gemaakt is voor zoekmachines en niet voor gebruikers, kan dit leiden tot verwijdering uit de Google-index.

Google heeft zelfs een handleiding opgesteld met richtlijnen voor webmasters. Ook heeft Google een beginnershandleiding voor zoekmachine optimalisatie beschikbaar gesteld. Zoekmachine optimalisatie volgens de richtlijnen van Google is dus zeer aan te raden. Wanneer je zoekmachine optimalisatie buiten de richtlijnen van Google om gaat toepassen loop je risico. Helaas is Google nog lang niet zo ver om alle irrelevante zoekresultaten en illegale SEO praktijken op te merken. Vraag is of ze dat ooit gaat lukken. Ik denk van niet.

Google’s algoritme in het kort

Zoals gezegd zijn relevantie en snelheid sleutelwoorden van Google’s algoritme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze twee begrippen betrekking hebben op alle ranking factoren.

De ranking factoren en dus ook zoekmachine optimalisatie wordt onderverdeeld in drie SEO gebieden, namelijk de inhoudsfactor, de indexatiefactor en de populariteitsfactor. De inhoudsfactor en indexatiefactor worden OnPage factoren (factoren binnen de eigen website) genoemd. De populariteitsfactor worden OffPage factoren (factoren buiten de eigen website) genoemd.

 • De inhoudsfactor heeft betrekking op de inhoud van een webpagina. Denk hierbij aan de indeling in H tags, Meta Title, URL, zoekwoorden etc.
 • De indexatiefactor heeft betrekking op de mate waarin een webcrawler/Googlebot de webpagina kan ‘lezen’ (crawlen). Ook de bereikbaarheid van webpagina’s binnen een website speelt hierin een belangrijke rol
 • De populariteitsfactor bestaat voornamelijk uit het creëren van een kwalitatief linkprofiel, waardoor de PageRank waarde toe zal nemen. Google ziet een link naar je website als een stem. Hoe meer autoriteit en relevantie de backlink heeft, hoe meer waard de stem is.

Google Farmer/Panda Update

Zoals gezegd is Google continu bezig met het verbeteren van het algoritme om de kwaliteit van de zoekresultaten te waarborgen. In de afgelopen jaren is er o.a. een grote update gelanceerd: de Panda Update of Farmer Update. Het doel van deze Panda of Farmer Update is om zogenaamde content farms en websites met weinig tot geen unieke content, lager te rangschikken in de zoekresultaten dan websites die over veel unieke en kwalitatieve content beschikken.

Bijvoorbeeld: vergelijkingssites met weinig unieke content en weinig toegevoegde waarde worden lager gewaardeerd en weblogs met veel unieke content en veel toegevoegde waarde worden hoger gewaardeerd.

Unieke content was altijd al belangrijk, maar met deze update wordt dat nog maar eens benadrukt. Momenteel is ook de snelheid van een website een erg belangrijke factor. Een combinatie van een snelle, uitgebreide website met unieke content is zeer waardevol.

Tot slot
Zorg ervoor dat je website over relevante zoekwoorden beschikt. Zorg voor veel unieke content die dermate interessant is dat andere websites er automatisch naar gaan linken en dat de content via social media gedeeld gaat worden. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: enerzijds wordt de inhoudsfactor op een goede manier uitgebreid en anderzijds wordt de populariteitsfactor posities beïnvloed.

Belastingvoordeel: De vijf leukste tips om 2017 goed af te sluiten

We zijn alweer de maand december ingegaan, het einde van het jaar is dus al bijna in zicht. Even een moment om bij stil te staan. Maar heeft u ook al stilgestaan bij het feit dat u inkomstenbelasting snel op orde dient te zijn? Niet het leukste klusje. Wat wel leuk is, is om uit te zoeken welke maatregelen u kunt treffen om uiteindelijk zo min mogelijk belasting te hoeven te betalen. Wilt u weten hoe u aan het einde van het jaar hiervan kunt profiteren, zodat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen? Wij van Appwiki geven u de vijf leukste belastingvoordeeltips.

Tip 1: Doe extra investeringen in uw zaak

Heeft u dit jaar al investeringen gedaan in kantoorartikelen of apparatuur en heeft u daar in totaal tussen de € 2.301 en € 56.020 aan besteedt? Dan komt u als ondernemer waarschijnlijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Dat betekent dat u 28 procent van het investeringsbedrag af kunt trekken van de belasting. Zit u nog niet op dit bedrag? Dan is het verstandig om deze maand nog te investeren in deze benodigdheden. Zorg wel dat u artikelen aanschaft die vallen onder de definitie ‘investering’. Volgens de Belastingdienst is dit een bedrijfsmiddel dat langer dan een jaar meegaat en minimaal € 450 kost. Die nieuwe laptop die u voor volgend jaar had gepland, kunt u misschien toch beter deze maand nog aanschaffen.

Tip 2: Laat uw partner meehelpen

Krijgt u in uw onderneming veel hulp van uw partner? Ondersteunt hij of zij u met bijvoorbeeld met het bijhouden en verwerken van de boekhouding of het maken van offertes? Wanneer u uw partner een beloning van minimaal € 5000 geeft (een arbeidsbeloning) voor het verlenen van deze diensten, dan kunt u deze vergoeding aftrekken van de winst. Let er wel op dat de beloning reëel moet zijn voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het verstandig om de gewerkte uren hiervan ook goed bij te houden als bewijs.

Tip 3: Bezoek uw tandarts

Wanneer u dit jaar zorgkosten hebt gemaakt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Is het wellicht weer eens tijd om naar de tandarts te gaan? Stel het volgende bezoek aan uw tandarts niet uit tot het volgende jaar. Tot en met het jaar 2016 zijn uw ziektekosten namelijk nog fiscaal aftrekbaar. Om de aftrek te bepalen die voor u van toepassing is, dient u eerst te bekijken welke kosten allemaal in aanmerking komen. Dit overzicht is te vinden op de website van de Belastingdienst. Hierna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. Let erop dat u alleen het deel van de kosten mag aftrekken dat uitkomt boven het drempelbedrag. Dit bedrag is weer afhankelijk van uw drempelinkomen en of u een fiscale partner hebt. Zoek dit dus even goed uit.

Tip 4: Steun een goed doel

Wanneer u jaarlijks aan dezelfde goede doelen schenkt, kunt u hier belastingvoordeel mee behalen. Wel zijn deze giften pas aftrekbaar wanneer de som meer dan één procent van uw inkomen bedraagt. Periodieke giften van minimaal vijf jaar zijn wel vanaf de eerste cent aftrekbaar. Deze giften zijn aftrekbaar wanneer ze worden gedoneerd aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een vereniging die geen (culturele) ANBI is maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op de website van de Belastingdienst kunt u deze voorwaarden vinden en het formulier downloaden waar u uw periodieke gift op vast kunt leggen.

Tip 5: Denk aan uw pensioen

Later wilt u uiteraard financieel zorgeloos van het leven kunnen genieten. Een lijfrentepolis of banksparen kunnen een goede aanvulling zijn op uw pensioen. Wilt u hier dit jaar nog van profiteren? Zorg dan dat u de premies voor januari 2018 hebt gestort. Deze storting kunt u dit jaar dan nog aftrekken van de belasting. Let er wel op dat u zelf de premies betaalt of de storting doet en dat u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd, om in aanmerking te komen voor de premieaftrek.

Hoe kies je het juiste boekhoudprogramma?

Als ondernemer heb je altijd veel op het programma staan. Je wilt natuurlijk dat je bedrijf zo snel mogelijk groeit. Daarom probeer je er alles uit te halen door er alle tijd in te steken. Helaas staat het bijhouden van je boekhouding ook op het programma. Uiteraard wil je hier zo min mogelijk tijd aan besteden, om meer tijd voor andere zaken te hebben. Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudsysteem kan het je veel werk uit handen nemen. Maar wanneer past een boekhoudprogramma bij jouw situatie en hoe kies je vervolgens het juiste boekhoudprogramma?

Weet wat een boekhoudprogramma inhoudt

Een boekhoudprogramma is een softwarepakket waarmee je de boekhouding zoveel mogelijk kunt automatiseren. Dit geeft je de mogelijkheid om snel en eenvoudig online je financiële administratie te bijhouden. Je kunt bijvoorbeeld gedigitaliseerd bankafschriften vastleggen of inkoop- verkoopfacturen verwerken.

Bepaal wat je zelf wel en niet kan

Voordat je de aanschaf van een boekhoudprogramma overweegt, vraag je dan eerst af wat je wel en niet zelf kan doen. Heb je geen verstand van boekhouden en besteed je het uit? Dan hoef je geen boekhoudsysteem aan te schaffen. Wees er wel van bewust dat je met het inhuren van een administratiekantoor of accountant je het beheer van je boekhouding volledig uit handen geeft en veel kosten met zich meebrengt. Beschik je wel over de benodigde kennis van boekhouden? Dan kan een boekhoudprogramma een geschikte oplossing voor je zijn om je administratie goed en overzichtelijk bij te houden. Met een boekhoudsysteem kun je er ook voor kiezen om je boekhouding zelf bij te houden en het alleen te laten controleren door een boekhouder. Dit kan door middel van een meekijkfunctie.

Bepaal welke functionaliteiten je nodig hebt

Boekhoudsystemen hebben naast een aantal basisfuncties (basispakket) ook extra functionaliteiten (aanvullend pakket) waar je gebruik van kunt maken. Voordat je een systeem uitkiest, dien je hier dus eerst goed naar te kijken. De basisfunctionaliteiten stellen je in staat om je boekhouding te laten voldoen aan de minimale eisen die door de Belastingdienst gesteld worden. In een basispakket kun je inkomende of uitgaande facturen, bank- en kasmutaties, kassabonnen en andere financiële aantekeningen verwerken. Bij een aanvullend pakket zijn er opties die je helpen om de normale werkzaamheden te versnellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het toevoegen van een scan-en-herkenfunctie, om je inkoopfacturen automatisch te laten verwerken. Met een bankkoppeling verschijnen bankafschriften in realtime in je administratie. Bedenk dus van tevoren goed of en welke extra functionaliteiten jou helpen om effectiever en efficiënter te werken.

Test gratis een boekhoudprogramma

Weet je nog niet welk programma je wil gebruiken? Probeer dan eerst eens een aantal pakketten uit om erachter te komen welk pakket het beste bij jouw situatie past. De meeste boekhoudprogramma’s hebben een proefperiode van veertien tot dertig dagen om je de kans te geven wegwijs te worden met het programma. Maak hier dus gebruik van. Boekhoudsoftware vergelijken heeft een mooi overzicht van diverse boekhoudprogramma’s, die je eerst even kunt uitproberen.

Periodiek gebruik leaseauto: zakelijke auto een gedeelte van het jaar ter beschikking

Als u maar een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking heeft, wordt de bijtelling toegepast zoals in de volgende voorbeelden.

De grens van 500 privé-kilometer moet op jaarbasis worden toegepast. Dit betekent dat als een auto gedurende een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld het aantal privé-kilometers moet worden herleid om te kijken welk percentage van de bijtelling geldt. De bijtelling zelf wordt dan naar tijdsgelang toegepast.

Door middel van een tweetal voorbeelden zullen wij het voor u verduidelijken.

Voorbeeld 1
U heeft van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever ter beschikking met een catalogusprijs van € 20.000. U rijdt in die periode 100 kilometer privé met de auto. U beschikt dus 3 maanden over de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 100 = 400 kilometer in totaal privé rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, vindt er geen bijtelling plaats.

Voorbeeld 2
U rijdt in dezelfde periode geen 100, maar 200 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. De bijtelling bedraagt op kalenderjaarbasis 22% van € 20.000 = € 4.400. Stel dat u maandloon heeft. Voor elke maand wordt 1/12 x 22% x € 20.000 = € 367 bij het maandloon gerekend. De totale bijtelling bedraagt € 1.101.

Bijtelling bij verandering van leaseauto door werkgever

Wat gebeurt er als u in de loop van het kalenderjaar een andere leaseauto van de werkgever krijgt?

Rijdt u prive ook in een lease-auto? In dat geval wordt er over uw bijtelling loonheffing ingehouden door uw werkgever. Als u in de loop van het kalenderjaar een andere auto van de werkgever krijgt, wordt de bijtelling voor het privé-gebruik van elke auto naar tijdsgelang berekend. Als u op kalenderjaarbasis met de auto’s in totaal niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, wordt niets bijgeteld.

Onderstaand voorbeeld zal het voor u verduidelijken.

Voorbeeld
U heeft van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever met een catalogusprijs van € 20.000. Van 1 april tot eind van het jaar heeft u een auto van de werkgever met een catalogusprijs van € 25.000. Stel dat u een maandloon heeft. De bijtelling is dan op kalenderjaarbasis (3/12 x 22% x € 20.000) + (9/12 x 22% x € 25.000) = € 5.225.