Wanbetaalloket voor ondernemers

De Nationale Ombudsman Brenninkmeijer komt met een nieuw initiatief: een wanbetaalloket over slecht betalende overheidsinstellingen. Volgens Alex Brenninkmeijer staat de Nederlandse overheid bekend als wanbetaler. Ondernemers durven de overheid hier niet op aan te spreken uit angst de opdracht kwijt te raken. Brenninkmeijer wil ondernemers een instrument geven om de overheid aan te spreken op het betaalgedrag. Hij vindt het belangrijk dat in deze economische tijden het betaalgedrag van de overheid verbeterd.

Belgische ondernemers boos op Zeeman

Een reclamespot van de kledingwinkel Zeeman heeft in België tot verontwaardiging geleid onder ondernemers. In de bewuste reclamespot suggereert Zeeman dat zelfstandige kledingwinkels een te hoge prijs rekenen voor kleding. Dit terwijl het om dezelfde kleding als bij de Zeeman zou gaan. In de commercial koopt een dame kleding in bij Zeeman om deze vervolgens voor het veelvoudige in haar eigen kledingwinkel te koop aan te bieden.

De Belgische ondernemersorganisatie Unizo heeft naar aanleiding van de commercial een klacht ingediend bij de Belgische reclame code commissie. Volgens Unizo wordt in de reclamespot de reputatie van zelfstandige ondernemers aangetast. Zeeman heeft in een reactie laten weten dat Unizo de reclame niet te letterlijk moet opvatten. De reclame is bedoeld als grap en heeft naar de mening van Zeeman de grenzen van het toelaatbare niet overschreden.

Bekijk de Zeeman reclame en oordeel zelf:

Ondernemers positief over de toekomst

De ondernemers in Nederland zijn positiever gaan kijken naar de toekomst. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat ondernemers vooral positief tegen het ondernemersklimaat aan kijken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de goede economische ontwikkelingen in andere Europese Landen. De ondernemers verwachten dat dit effect zal hebben op de Nederlandse economie.

Het is niet alleen positief nieuws wat de enquete brengt, ondernemers zij nnamelijk nog steeds somber over de eigen onderneming. Vooral in de detailhandel en horeca hebben ondernemers heet zwaar. De ondernemers verwachten dat het de komende periode zwaar zal zijn in deze branches.

Tijdelijk meer aftrek voor bedrijfsinvesteringen

Ondernemers in Nederland mogen tijdelijk meer bedrijfsinvesteringen aftrekken. Dit belastingvoordeel moet bedrijven 400 miljoen euro opleveren om te investeren. De zogeheten regel van tijdelijke willekeurige afschrijving gaat in op 1 juli 2013 en loopt door tot het einde van 2013. De regeling is bedoelt voor zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen. Alle investeringen die in de tweede helft van 2013 worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Al deze maatregelen zijn het gevolg van de krimp in bedrijfsinvesteringen. Het CBS heeft uitgerekend dat de bedrijfsinvesteringen in Q1 van 2013 met 8% zijn afgenomen. Over het gehele jaar schat het CBS 10% krimp.

Ondernemers gek van regeldruk Gemeenten

Ondernemers in Nederland worden gek van de regeldruk van Gemeenten. De Gemeenten hebben al jaren geleden afgesproken de regeldruk te verlagen, volgens het AD komt daar weinig van terecht. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft momenteel nog de terrasvergunning, meer dan een derde eist nog een vergunning voor reclameborden en meer dan de helft van de gemeenten telt elke ondernemer op witwascriminaliteit.

De ondernemers ergeren zich aan deze regels die de ondernemers veel tijd en geld kosten. Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt als deze toetsen voor de regels de ondenemers honderden euro’s kosten. Bergen op Zoom komt als gemeente het slechtste uit het onderzoek van MKB Nederland. Er waren hier o.a. problemen met bloembakken, TV-schermen tijdens een voetbaltoernooi en de koopzondag. Voor het hele artikel zie het Algemeen Dagblad van 27 juni.

Zorgen ondernemers om VMBO

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zicht zorgen om het VMBO in Nederland. De ondernemersorganisaties zijn bezorgd om de aantallen leerlingen die het VMBO voortbrengt en de aansluiting op het MBO. VMBO’ers zijn volgens de ondernemersorganisaties hard nodig voor het bedrijfsleven. Met name technisch personeel kan het bedrijfsleven goed gebruiken. De organisatie presenteren een actieplan om dit in de toekomst te verbeteren. Hierbij hoort onder andere een praktische toevoeging aan de Cito-toets van groep 8.

Ziektekostenverzekering ondernemers

Ondernemers met een belastbaar inkomen van minder dan € 19.091,- (let op: dit is iets anders dan het premie-inkomen) zijn verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren via het ziekenfonds. Meldt u bij de Belastingdienst aan als ondernemer. U ontvangt dan onder andere een schattingsformulier waarop u uw geschat belastbaar inkomen invult. Is dat minder dan € 19.091,-, dan krijgt u van de belastingdienst een “verklaring verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen”. Hiermee kunt u zich aanmelden bij het ziekenfonds. Voor het inkomen voor de ziektekostenverzekering wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen over 3 jaar. De toetsdatum is oktober. Een ondernemer kan vragen om een bepaald jaar buiten beschouwing te laten om onnodige wisselingen te voorkomen. Inkomen uit een jaar met verlies telt als 0.

Let op: dit artikel is verouderd. De nieuwste informatie vindt u hier.

Oordeelt de belastingdienst dat verzekering via het ziekenfonds moet gebeuren dan betaalt de ondernemer maandelijks een nominale premie aan het door hem zelf gekozen ziekenfonds en 7,95% van het verzamelde inkomen (uit 3 boxen met correcties) aan de Belastingdienst (procentuele premie).

De belastingdienst int één keer per jaar de premie gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De nominale premie betaalt u rechtstreeks aan het door u gekozen ziekenfonds. Is uw belastbaar inkomen hoger dan € 19.091,-, dan moet u een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.

Starters, stakers en parttimers
Voor starters die in 2002 gestart zijn (of daarna) en die voor de belastingdienst zelfstandig ondernemer zijn wordt een schatting gemaakt op basis van het gecorrigeerde totale inkomen op het moment van starten (box 1,2,3 met correctieposten). Parttime starters kunnen in sommige gevallen – door loon of uitkering – verplicht verzekerd blijven. Dit beoordeelt uw ziekenfonds. Dat betekent ook dat de door uw in loondienst betaalde premie af wordt getrokken van de te heffen premie voor u als zelfstandige. Voor stakers geldt dat zij in het jaar waarin zij staken eventueel ziekenfondsverzekerd blijven. Daarna bepaalt de nieuwe situatie hoe zij zich tegen ziektekosten kunnen verzekeren. Voor oudere stakers ( 55+) geldt dat, zolang zij geen nieuwe onderneming beginnen of in loondienst gaan, ze de ziektekostenverzekering houden, die ze al hadden, tot ze 65 zijn. Ondernemers die ook een baan hebben (of een uitkering) kunnen de al ingehouden ziekenfondspremie verrekenen. Maar nooit meer dan het totale bedrag van de premie die de Belastingdienst vaststelt. let op:

• Elk jaar ontvangt u rond 1 november een verklaring van de Belastingdienst. Dit kan betekenen dat u van ziektekostenverzekeraar moet veranderen ( van ziekenfonds naar particulier of omgekeerd).
• Starters krijgen een verklaring na hun aanmelding bij de Belastingdienst. Dit kan ook betekenen dat zij hun ziektekostenverzekering moeten veranderen.
• Een ondernemer kan niet meeverzekerd zijn bij een partner.
• Hoewel veel ondernemers niet zo blij zijn met deze regeling, wordt het verzekerd zijn via het Ziekenfonds gezien als een voordeel. Iemand die onterecht bij een ziekenfonds is verzekerd, kan een boete krijgen.
• Let ook goed op de gevolgen voor meeverzekerde partner en of kinderen. Het ziekenfonds bepaalt zelf of zij wel of niet ook bij het ziekenfonds meeverzekerd kunnen worden.
In principe wikkelen de ziektekostenverzekeraars de gevolgen van de verandering met elkaar af. Dat kan soms wat ondoorzichtig lijken. Ook kunnen er fouten ontstaan zelfs als u binnen dezelfde aanbieder “verhuist”.
• Het komt voor dat huisartsen hun patiënten voorschrijven welke ziekenfonds ze mogen kiezen, omdat zij geen zin hebben om met veel verschillende zorgverzekeraars te werken. helaas moet u dit zelf met uw huisarts proberen op te lossen.