Ondernemers afkomstig uit WW succesvol

Van het aantal startende ondernemers afkomstig uit de WW stopt slechts 1/3e binnen 3 jaar. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan het overall aantal startende ondernemers dat stopt binnen 3 jaar. UWV heeft onderzoek gedaan en brengt het goede nieuws dat van alle WW’ers die als zelfstandige aan de slag gaan er twee derde na drie jaar nog steeds ondernemer zijn. Van de afvallers werkt de helft in loondienst en leeft ‘slechts’ 13% van een uitkering.

Het gemiddelde inkomen van de ondernemers is €25.000 euro bruto op jaarbasis. Dat ligt ruim een vijfentwintig procent boven het minimumloon. Door de fiscale regelingen zoals de startersaftrek is het besteedbare inkomen van een startende ondernemer even hoog als het loon dat de ondernemer voor de periode van werkloosheid verdiende.

Uit onderzoek van UWV blijkt dat 2/3e van de startende ondernemers na 3 jaar nog steeds actief zijn.

Zakelijke energie te besparen tips

Ondernemers binnen het MKB beseffen niet altijd wat de energie binnen hun bedrijf kost. Door een beetje verstandig met zakelijke energie om te gaan kunnen ondernemers vaak honderden, zo niet duizenden euro’s per jaar aan energie besparen. We kunnen de gebruikelijke energieverbruikers in een doorsnee bedrijfspand als volgt indelen: verlichting, verwarming/koeling, kantoorapparatuur en overige apparatuur.

Verlichting

Er valt de nodige energie te besparen door zinnig met verlichting om te gaan. Het begint al met de discipline om de onnodige verlichting uit te schakelen. Kijk aan het eind van de werkdag, bij het afsluiten van het pand of er geen onnodige verlichting brandt en schakel die uit. Mogelijk kan er hier en daar ook een verlichtingsarmatuur of lamp worden losgekoppeld. Nog mooier is het gebruik van geavanceerde lichtregelingen, zoals een daglichtafhankelijke regeling die wordt gecombineerd met een bewegingsmelder. Daarmee wordt de verlichting aan de hand van het aanwezige daglicht automatisch teruggeregeld of uitgeschakeld. In verkeersruimtes kunnen bewegingsmelders worden gemonteerd waarmee de verlichting als er niemand is, deels of geheel wordt uitgeschakeld.

Buitenverlichting hoeft ook niet de hele nacht te branden. Waakverlichting werkt ook preventief en zal daarom wel de hele nacht aan moeten blijven, de schijnwerpers die het pand zo mooi in het zonnetje zetten hoeven natuurlijk niet te branden als er bijna niemand naar kijkt.

TL-verlichting biedt na een aantal jaren gebruik een tot 20% lager rendement dan in nieuwstaat. Maak tijdens het vervangen van de TL-buizen daarom de reflectoren en spiegelroosters met een zachte doek schoon zodat ook die optimaal blijven werken. Tussendoor reinigen van lampen en armaturen is nóg beter. Vervang TL-buizen bij voorkeur niet door de allergoedkoopste exemplaren. Deze hebben een tot 20% lager rendement en bovendien een slechte kleurweergave. Die slechte kleurweergave heeft een negatief effect op het werkklimaat én de productiviteit en is daarom alleen toegestaan in opslagruimtes.

Gloeilampen zijn uiteraard uit den boze maar ook halogeenlampen zijn helemaal niet zo energiezuinig. Het rendement daarvan is slechts 10 à 20% hoger dan dat van gloeilampen. Vervang alle gloeilampen en halogeenlampen, behalve als ze minder dan enkele uren per maand branden, door spaar- of LED-lampen. Grote halogeenspots in etalages en hallen kunnen worden vervangen door spots met zuinige en duurzame gasontladingslampen.

Tegenwoordig kan TL-verlichting vaak worden vervangen door LED-verlichting in gelijke vorm. Dat is op zich een prima optie maar kan verstrekkende gevolgen hebben voor het rendement en werking van de verlichtingsarmaturen. Vervang TL-lampen daarom niet zonder overleg met een deskundige lichtadviseur.

Besparen op Verwarming en koeling

Ook hier beginnen de besparingen met discipline. De verwarming en koeling mogen best bijtijds uit en kunnen vast wel wat zuiniger worden afgesteld. Het openen en sluiten van ramen dient met beleid te gebeuren om te voorkomen dat verwaming of koeling overuren maken. Uiteraard valt er ook veel te besparen door een goede isolatie. Alle warmte die de verwarming produceert gaat uiteindelijk door de muren, de ramen en het dak naar buiten. Om onnodig warmteverlies te voorkomen is goede isolatie ook heel belangrijk. Verder spreekt het voor zich dat een goed onderhouden en moderne verwarmings- en/of koelinstallatie een hoger rendement heeft en op zich al minder energie verbruikt. Dit kan nog worden verbeterd door de toepassing van goed thermostaten die op logische plaatsen zijn gemonteerd. Daarnaast zijn ook radiatorthermostaten vaak van een matige kwaliteit.

Met goed werkende thermostaten wordt niet alleen energie bespaard maar is er ook sprake van een aangenamer werkklimaat. Om de energiekosten van de koeling niet onnodig hoog te laten worden en het werkklimaat onder zonnige omstandigheden te verbeteren is een goede zonwering ideaal. Deze kan desnoods worden aangevuld met een goede ventilatie zodat de koeling minder snel aan hoeft. Laat zonwering desnoods geheel automatisch bedienen zodat de ruimtes niet onnodig warm worden en de koeling nog langer uit kan blijven. Werkruimtes worden niet alleen opgewarmd door de zon, ook kantoorapparatuur verbruikt veel energie en geeft veel warmte.

Verbruik Kantoorapparatuur

Ook hier begint het met een stukje discipline. Iedereen die wel eens zijn hand voor de ventilatieopeningen van een computer, printer, kopieermachine of beeldscherm heeft gehouden zal beseffen dat deze behoorlijk wat warmte afgeven en dus ook aardig wat energie verbruiken. Laat kantoorapparatuur dus nooit onnodig aan. Uiteraard moet het niet zo zijn dat de productiviteit wordt aangetast door het wachten op opstartende kantoorapparatuur. Toch kan er veel energie worden bespaard door computers automatisch in slaapstand te laten gaan, en te zorgen dat er buiten werktijden geen onnodige apparatuur aan blijft.

Omdat kantoorapparatuur zoals printers en kopieermachines vaak maar weinig wordt gebruikt maar door de continu standby stand wel relatief veel energie verbruikt kan het ook geen kwaad om bij de aanschaf goed op het vermogen in de ‘stand-by’ stand te letten. Een desktop PC gebruikt aanzienlijk meer energie als een laptop of thin client. Indien een computer maar weinig wordt gebruikt kan het daarom de moeite waard zijn om deze te vervangen door een laptop. Indien een computer alleen voor lichte administratieve software wordt gebruikt kan mogelijk naar een zuinige thin client worden uitgeweken.

Overige apparatuur

Er wordt nog meer zakelijke energie verbruikt tijdens het werk. Denk eens aan de waterkoeler, frisdrank- en koffieautomaten, broodroosters, vaatwassers, koelkasten, radio’s en kerstverlichting. Deze kunnen in veel gevallen buiten gebruikstijd worden uitgeschakeld, zo nodig met een schakelklok. En ook hier geldt dat discipline niets kost maar heel veel kan besparen.

Ook voor het milieu

Om werknemers te motiveren om te helpen met energie te besparen, is ‘kostenbesparing’ vaak niet het beste argument. Het zorgt voor natuurlijk voor besparing en vaak kom je ook in aanmerking voor diverse aftrekposten. Maar energiebesparing is natuurlijk ook goed voor het milieu en kan bovendien ook bijdragen aan een prettiger werkklimaat in de bedrijfsruimte. Dat zijn argumenten waar werknemers vaak wél gevoelig voor zijn.

Besparen met hetzelfde verbruik

Naast besparen door het energieverbruik te verminderen is het ook het overwegen waard om met je onderneming over te stappen naar een andere energieleverancier. Een overstap naar een andere leverancier zorgt voor kleine bedrijven al snel voor een besparing van honderden euro’s per jaar. Voor grotere bedrijven met een hoger verbruik kan de besparing oplopen tot duizenden euro’s. Maak gebruik van energievergelijkers zoals Energiesite.nl, waar een overstap binnen tien minuten geregeld is.

WAZ Regeling

De WAZ vervalt per 1 juli 2004
Het kabinet is van mening dat u prima in staat bent om zelf uw arbeidsongeschiktheids- verzekering te regelen. Daarom ligt er het plan om per 1 juli a.s. de verplichte Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) af te schaffen. Dit is goed nieuws voor de meeste ondernemers. Voor de verplichte WAZ moest namelijk een veel te hoge premie betaald worden. De maximale WAZ-premie bedroeg maar liefst € 2.196,- per jaar. De verzekering zelf kende echter slechts een karige uitkering. Namelijk na 1 jaar ziekte was de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid slechts 70% van het minimumloon (dus € 11.500 bruto per jaar).

Wat betekent de afschaffing WAZ voor u?
Bent u nu reeds ziek of heeft u reeds een WAZ-uitkering, dan houdt u recht op de WAZ. Raakt u echter op of na 1 juli 2004 arbeidsongeschikt, dan komt u niet meer in aanmerking voor een WAZ-uitkering. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid zult u zelf voor vervangend inkomen moeten zorgen. Dit is mogelijk door een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

OUDE BESTAANDE REGELING TOT 30-06-2004

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Elke ondernemer moet verzekerd zijn voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (Waz). Hiervoor heft de belastingdienst premie. Dit is 8,8% van het premie-inkomen (winst + ondernemersaftrek) waarbij gerekend wordt met een premie-inkomen tot maximaal € 38.118. Bovendien is ook het eerste deel van het inkomen premievrij, de franchise is € 13.160. Blijft uw premie-inkomen daaronder, dan hoeft u geen premie te betalen.
Heeft u naast uw onderneming looninkomsten waarop WAO-premie wordt betaald dan wordt het premievrij bedrag mogelijk hoger, namelijk voor uw looninkomsten tussen € 13160 en € 41499 gelden deze inkomsten als franchise. De hoogte van de WAZ-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon (bij zwangerschap maximaal 100%).U kunt zich bij een particuliere verzekeringsmaatschappij aanvullend verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Waz aanvullen
De overheid komt de ondernemers bij arbeidsongeschiktheid tegemoet. Maar een uitkering op basis van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) komt er pas na een jaar. Deze bedraagt maximaal 70%van het minimumloon. De eerste twaalf maanden moet een arbeidsongeschikte zelfstandige dus zelf door zien te komen en ook daarna wordt het geen vetpot. Voor deze basisvoorziening wordt de zelfstandige bovendien jaarlijks aangeslagen met een premie die behoorlijk kan oplopen.
De zelfstandige doet er goed aan zich aanvullend voor arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Daarbij kan hij zich voor een bepaald uitkeringsbedrag verzekeren voor het eerste jaar – als hij van de overheid geen uitkering krijgt – maar ook voor de periode daarna. De premie voor die aanvullende verzekering valt dan ook in twee componenten uiteen: een duur deel, voor het eerste jaar en een goedkoper deel voor de aanvulling op de Waz daarna.

Zelfstandigen en zwangerschap(verlof)
Om de uitkering te ontvangen dient u uiterlijk drie maanden voor de uitgerekende datum het UWV in te lichten. Het UWV stuurt u dan een aanvraag- formulier toe, dit dient uiterlijk twee weken voordat u wilt dat de uitkering ingaat retour gezonden te worden aan het UWV. Het UWV heeft dan drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Het kan dus een tijd duren voordat u de uitkering ontvangt.

Maximum is minimumloon
Om de hoogte van de uitkering te bepalen kijkt het UWV naar het inkomen van het jaar voorafgaand aan de verlofaanvraag. De hoogte van de uitkering is maximaal 100% van het minimumloon. Indien u als zelfstandige een inkomen had boven het minimumloon, dan komt de uitkering dus niet in de buurt van dat wat u normaal verdient. Indien u het voorafgaande jaar toevallig wat minder verdiend hebt dan de jaren daarvoor dan kan het UWV ook kijken naar het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. Dit kan leiden tot een gunstigere uitkering.
Indien u meewerkt in het bedrijf van uw man wordt de uitkering bepaald aan de hand van uw `arbeidswaarde`. De arbeidswaarde is de waarde van uw werk voor de zaak vergeleken met de waarde van het werk dat uw man doet.

Keuze
Over de bevallingsuitkering ontvangt u een vakantietoeslag van acht procent. In principe heeft u recht op een bevallingsuitkering van zestien weken. U heeft de keuze om de uitkering zes of vier weken voor de uitgerekende datum in te laten gaan, na de daadwerkelijke bevalling heeft u altijd nog recht op tien weken. Indien uw bevalling later plaats heeft gevonden dan de uitgerekende datum, wordt de duur van de uitkering verlengd met het aantal dagen waarop het kind te laat was.

Beperkt geldig
Indien u na zestien weken nog niet aan het werk kunt vanwege de nasleep van de bevalling heeft u geen recht meer op uitkering. U zit dan dus zonder inkomen. Op grond van de WAZ heeft u dan, na 52 weken ziek te zijn geweest, pas weer recht op een uitkering indien u (gedeeltelijk) wordt afgekeurd. Bij werkneemsters geldt dit niet. Zij kunnen hun verlof verlengen door zich ziek te melden en krijgen hun loon doorbetaald.

Let op!
Bovenstaande regeling geldt sinds 1 januari 1998. Wegens het gebrek aan publiciteit omtrent deze regeling waren en zijn veel vrouwen niet op de hoogte van deze bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Veel vrouwen hebben daardoor nooit een bevallingsuitkering aangevraagd. Indien u vermoedt dat u tussen de periode 1 januari 1998 en nu recht heeft gehad op een uitkering, kunt u alsnog een aanvraag indienen. U heeft dan wel de termijn waarbinnen een aanvraag ingediend moet worden overschreden en de uitkering kan op grond daarvan gekort worden.

Slimme ondernemer succesvol met WK spray

De Braziliaanse ondernemer Heine Allemagne lijkt een goede slag geslagen hebben met de WK-spray die gebruikt wordt om de muur op afstand te zetten bij een vrije trap. De zogeheten “vanishing spray” werd tijdens het WK deze zomer voor het eerst ingezet en lijkt aan te slaan bij de verschillende voetbal landen. Afgelopen zondag werd de WK spray bijvoorbeeld al gebruikt tijdens de Johan Cruijff schaal tussen Ajax en PEC Zwolle en ook tijdens de competitiewedstrijden zal hij gebruikt worden.

De spray wordt gebruikt om de verdedigers op juiste afstand te zetten bij een vrije trap. De spray werd eerder in de Braziliaanse en Argentijnse competitie gebruikt maar komt nu dus over naar Nederland, Frankrijk en ook Engeland. De spray is ontstaan in de jaren 80 maar destijds was het meer verf. Allemagne heeft in 2000 zijn spray gepatenteerd en maakt zijn spray o.a. uit water en plantaardige olie.

De spuitbussen van Allemagne kosten ruim €2,20 per stuk en tijdens het WK zijn er 320 spuitbussen doorheen gegaan. Geen grote aantallen maar met de opkomst in de voetbal landen zitten er een aantal flinke orders aan te komen. Laat staan tot de tijd dat het overgenomen wordt in het amateurvoetbal. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Minder ondernemers in de bijstand

Het IMK kwam afgelopen week met goed nieuws: in kwartaal 1 van 2014 vroegen minder ondernemers een bijstandsuitkering aan. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal bijstandsaanvragen door winkeliers zelf met een kleine 30%. Op basis van deze gegevens lijkt het alsof de kleine ondernemers over het dieptepunt van de crisis heen zijn. De detailhandel en de zelfstandige adviespersonen doen het beter dan de afgelopen jaren. Aandachtspunten zijn er in de thuiszorg branche en in de kinderopvang. Deze groepen hebben het momenteel lastig.

Schade ondernemers door nucleaire top niet vergoed

Diverse ondernemers uit Den Haag en omgeving vrezen schade in de vorm van gemiste omzet op te lopen door de NSS-top in Den Haag. In de periode van 23 maart tot en met 26 maart bezoeken internationale hoogwaardigheidsbekleders de top in Den Haag. Er zijn zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

Maar liefst 9 horecazaken zijn dicht op last van de overheid tijdens deze dagen. Het gaat hier om horeca rondom het Kurhaus in Scheveningen. De omgeving van het hotel wordt afgesloten. Andere horeca in Scheveningen is bezorgd dat consumenten langer wegblijven. Naast Scheveningen moet bijvoorbeeld ook het brugrestaurant La Place boven de A4 dicht.

Opvallend is dat de horeca die verplicht dicht moeten geen gegarandeerde schadevergoeding krijgen. Alleen op het moment dat 15% van de jaaromzet wordt misgelopen komt een ondernemer in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit is aanbod is een wassen neus aangezien geen enkele ondernemer in 3 dagen per jaar 15% van zijn omzet binnenkrijgt.

Weekendtoeslag achterhaald volgens ondernemers

Ruim 50% van de ondernemers in Nederland vindt dat toeslag voor werken in de avond of in het weekend achterhaald is. TNS Nipo heeft in samenwerking met het FD dit onderzocht naar aanleiding van uitspraken van MKB Nederland. Het MKB Nederland gaf aan dat het extra belonen van medewerkers voor avond of weekendwerk achterhaald is. MKB Nederland voorzitter Michael van Straalen zei in januari tegen het FD dat de huidige regeling van toeslagen herzien moet worden. Zijn argumentatie hierbij was dat deze toeslagen niet passen bij de huidige 24-uurseconomie.

Uit het onderzoek van TNS Nipo blijkt dat ruim 40% van de ondernemers het niet eens is met deze stelling. Deze ondernemers vinden dat de flexibiliteit en het ongemak van de medewerker best een extra beloning mag krijgen. Vooral de kleinere bedrijven zijn tegen de huidige toeslagregeling. Bedrijven kleiner dan 10 medewerkers staan voor 62% achter het voorstel van MKB Nederland.

Ondernemers willen dag & nacht bereikbaar zijn

Nederlandse ondernemers zijn het liefste 24/7 bereikbaar voor noodsituaties op het werk. KPN heeft in samenwerking met MKB Nederland onderzoek gedaan naar het communicatie gedrag van ruim 500 bedrijven. Ruim 50% van de ondervraagden geeft aan dag & nacht bereikbaar te willen zijn voor noodsituaties. Slechts 10% van de ondernemers geeft aan buiten kantooruren niet gestoord te willen worden.

Bij een kleine 20% van de ondervraagde ondernemers gaat de voorkeur uit naar communicatie via de mobiele telefoon. Een zelfde aantal respondenten geeft aan graag contact te hebben via mail. Communicatie via Google Hangout, Microsoft Lync of Skype staat bij ondernemers nog in de kinderschoenen. Een kwart van de ondervraagden heeft hier nog nooit van gehoord. Opvallend is dat 40% van de ondervraagden aangeeft thuis slecht bereikbaar te zijn. Dit komt door problemen en beperkingen van het netwerk.

Nederlandse Ondernemers ontevreden over overheidsbeleid

De ondernemers uit Nederland zijn nog nooit zo ontevreden geweest over het kabinetsbeleid als op dit moment. Uit een onderzoek van VNO-NCW blijkt dat ondernemers zeer ontevreden zijn over het huidige kabinetsbeleid. In het onderzoek komt de regeldruk en de hoge belastingdruk als grootste frustratie naar boven. In totaal hebben er een kleine 500 ondernemers meegewerkt aan het onderzoek.

Het cijfer voor de Minister President is met een 4,9 op het laagste niveau ooit. Het kabinet Balkenende heeft in 2008 ooit een 5,4 gekregen in de peiling van VNO NCW. Dit was tot op heden het laagste. Ondernemers geven aan dat de overheid opvallend weinig doet aan het stimuleren van de bouw of het aanjagen van de vastgoedmarkt.

Zijn de ondernemers dan alleen maar negatief? Nee! Ondernemers zijn tevreden over het huidige beleid mbt de infrastructuur van Nederland. Daarnaast wordt het huidige beleid voor criminaliteitsbestrijding als positief ervaren. Tenslotte scoort Minister Frans Timmermans en zijn buitenlandbeleid positief bij de ondernemers. Meer over het onderzoek lees je hier.

Topambtenaar pleit voor verplicht pensioen ZZP-ers

De topambtenaar Maarten Camps van Economische Zaken pleit voor een verplicht pensioen voor ZZP-ers. Wat betreft Camps moeten ZZP-ers net als werknemers beschermd worden bij arbeidsongeschiktheid. Volgens Camps zou dit via een basisvoorziening geregeld moeten worden. Eerder deze week berichten wij al over de wildgroei aan ZZP-ers in het afgelopen kalenderjaar. Veel ZZP-ers lijken heel erg op reguliere werknemers, maar zijn ondernemer. Op dit moment is een ondernemer zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenvoorziening. Vanwege de kosten sluiten ZZP-ers vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

In het economieblad ESB geeft Camps vrijdag aan dat er een omslag in denken nodig is. Niet alleen voor arbeidsongeschiktheid, maar ook andere niveaus van collectiviteit en risicodeling kunnen ter discussie komen te staan. Hij verwijst hierbij naar de veranderingen die er al zijn gekomen op het gebied van wonen, werken en pensioen. Maar wat Camps betreft mag dit op meer terreinen gebeuren, waaronder de pensioenvoorziening voor ZZP-ers.

Lees het volledige artikel hier.