Oprichten BV biedt veiligheid en is een geoorloofde strohalm voor ondernemers in crisistijd

De rechtsbescherming die een B.V. biedt is voor ondernemers altijd al een argument geweest om te kiezen voor de B.V. als rechtsvorm om hun bedrijfsactiviteiten te verrichten. Helemaal tijdens deze coronacrisis lopen de spanningen en risico’s voor bedrijven fors op en kijken veel ondernemers primair naar de bescherming van huis en haard. Bij een BV blijft het privévermogen bij een eventueel faillissement buiten schot en zorgt het oprichten van een B.V. tot een aanzienlijke vermindering van de privéaansprakelijkheid.

Ten aanzien van het verrichten van rechtshandelingen kort vóór een faillissement gelden strenge eisen. Het is al snel mogelijk dat er bepaalde (rechts)handelingen worden verricht, waarbij één of meerdere schuldeisers worden benadeeld. Bepaalde rechtshandelingen die zorgen voor benadeling van crediteuren worden ook wel ‘paulianeuze’ handelingen genoemd. Een dergelijke rechtshandeling kan zonder tussenkomst van een rechter door een curator vernietigd worden, waarbij de rechtshandeling ongedaan gemaakt/teruggedraaid kan worden. Hierbij ligt de bewijslast bij de curator en daarbij is het van belang dat de (gefailleerde) ondernemer wist of behoorde te weten dat het gevolg van de rechtshandeling een benadeling van de schuldeisers zou zijn. De bewijslast voor paulianeuze handelingen ligt bij de curator.

Van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep: “Indien vastgesteld wordt dat sprake is van een paulianeuze handeling kan dit diverse vervelende gevolgen hebben, waaronder het moeten terugbetalen van bedragen en/of het terug leveren van goederen aan de faillissementsboedel en/of strafrechtelijke sancties. In dit verband is het van groot belang dat een ondernemer en/of bestuurder erop bedacht dient te zijn dat, indien een faillissement verwacht wordt, door hem of haar niet wordt meegewerkt aan (rechts)handelingen die de crediteuren van de onderneming kunnen benadelen. Te denken valt aan een bedrijfsmiddel dat voor een te lage prijs (aan privé) wordt verkocht, wijziging van huwelijkse voorwaarden en het kwijtschelden van openstaande facturen, alle in het zicht van een faillissement.

Indien men als ondernemer wordt geconfronteerd met risico’s voortvloeiende uit deze Coronacrisis dan zal in beginsel – het vanuit veiligheidsoverwegingen – oprichten van een B.V. niet onder de noemer ‘paulianeus handelen’ vallen en zal de B.V. als rechtspersoon rechtsbescherming bieden in privé tegen zakelijke risico’s als bijvoorbeeld een faillissement. Dit zal natuurlijk anders zijn indien er rechtshandelingen worden uitgevoerd in het zicht van een faillissement en daarbij de crediteuren van het bedrijf worden benadeeld”, aldus Van Rijswijk.

Het artikel hierboven betreft een ingezonden stuk. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *