De ondernemers uit Nederland zijn nog nooit zo ontevreden geweest over het kabinetsbeleid als op dit moment. Uit een onderzoek van VNO-NCW blijkt dat ondernemers zeer ontevreden zijn over het huidige kabinetsbeleid. In het onderzoek komt de regeldruk en de hoge belastingdruk als grootste frustratie naar boven. In totaal hebben er een kleine 500 ondernemers meegewerkt aan het onderzoek.

Het cijfer voor de Minister President is met een 4,9 op het laagste niveau ooit. Het kabinet Balkenende heeft in 2008 ooit een 5,4 gekregen in de peiling van VNO NCW. Dit was tot op heden het laagste. Ondernemers geven aan dat de overheid opvallend weinig doet aan het stimuleren van de bouw of het aanjagen van de vastgoedmarkt.

Zijn de ondernemers dan alleen maar negatief? Nee! Ondernemers zijn tevreden over het huidige beleid mbt de infrastructuur van Nederland. Daarnaast wordt het huidige beleid voor criminaliteitsbestrijding als positief ervaren. Tenslotte scoort Minister Frans Timmermans en zijn buitenlandbeleid positief bij de ondernemers. Meer over het onderzoek lees je hier.