Marktkraam starten – wat heb je nodig en waar op letten?

een marktkraam beginnen

Heel wat mensen spelen op een bepaald ogenblik met het idee om zelf een marktkraam te openen op de weekmarkt. Op het ogenblik dat je deze keuze maakt moet je ook rekening houden met de gevolgen die dit met zich meebrengt. Concreet is het dan namelijk zo dat je begint in de zogenaamde ambulante handel. De kans is groot dat je hier nog nooit eerder van hebt gehoord. In de praktijk is dit de overkoepelende term die wordt gebruikt voor huis-aan-huisverkoop, verkopen die gebeuren op de openbare weg en verkopen op openbare markten of op andere (gelijkaardige) plaatsen. Zou jij ook graag willen ontdekken waar je allemaal bij het starten van een marktkraam rekening mee dient te houden? Dan kan de informatie op deze pagina je ongetwijfeld al een behoorlijk eind op weg helpen.

Wat kost een marktkraam?

Vooraleer je, je eigen marktkraam gaat starten is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de gemiddelde kosten waarmee je kan worden geconfronteerd. Je zal in de praktijk al snel kunnen vaststellen dat de kosten voor een marktkraam behoorlijk uiteenlopend kunnen zijn. Voor een eenvoudig marktkraam beginnen de kosten reeds ergens rond een toegankelijke 250 euro. Wil je een prachtige, luxe mobiele verkoopwagen gebruiken voor jouw activiteiten? In dat geval wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. Dan kunnen de kosten al snel oplopen tot zelfs zomaar even 100.000 euro. Met andere woorden, eigenlijk maak je, je marktkraam in eerste instantie zo duur als je zelf wil.

Het is belangrijk om er bij stil te blijven staan dat de kosten van het marktkraam alleen niet de enige zijn waar je rekening mee moet houden. Na het kopen van het marktkraam is het dan ook zo dat je ook nog stil zal willen blijven staan bij tal van andere kosten. Het gaat hierbij onder meer om:

 • De kosten voor het inkopen van producten;
 • De eventuele koeling voor verse producten;
 • Vergunningen die je mogelijks moet aanvragen;
 • Een aansluiting voor stromend water en / of elektriciteit;
 • De opslag van je marktkraam wanneer ze niet wordt gebruikt;
 • De opslag van de producten die je wenst te verkopen;
 • Het onderhouden van je marktkraam;
 • Verzekeringen die mogelijks moeten worden afgesloten;

Bovenstaande kosten zorgen er voor dat je er altijd goed aan doet om grondig na te denken over het budget dat je beschikbaar hebt voor het opstarten van je marktkraam. Dit ligt eigenlijk in lijn met het volgende aandachtspunt dat we hieronder voor je hebben geplaatst.

Ondernemingsplan voor een marktkraam

Vandaag de dag is het eigenlijk altijd van belang om een ondernemingsplan op te stellen voor wat het uitwerken van jouw bedrijfsidee betreft. Dit is onder meer van belang omdat je tegenwoordig niet meer zo eenvoudig als vroeger een financiering kan krijgen, in tegendeel. Vooraleer er ook maar enige financiering zal worden toegekend zal je dan ook een goed ondernemingsplan nodig hebben. Het financieel plan maakt deel uit van dat ondernemingsplan. Op basis van dit plan wordt er bepaald of je bedrijf (dus in dit geval je marktkraam) rendabel kan zijn of niet. Bovendien verlies je op deze manier ook geen enkele kost uit het oog.

Benodigde vergunningen Marktkraam

Vooraleer je deel kan nemen aan een markt of vooraleer je op een openbare locatie mag gaan staan met je marktkraam is het belangrijk om over de vereiste vergunningen te beschikken. Het aanvragen van deze vergunningen doe je bij de gemeente. Voor wat de vergunningen betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten. Het gaat hierbij om de volgende:

 • Een marktvergunning;
 • Een standplaatsvergunning;
 • Een ventvergunning;

Met een marktvergunning voor ambulante handel krijg je de mogelijkheid om een standplaats aan te vragen op een periodieke markt. Dit is niet dezelfde vergunning als de standplaatsvergunning. Voor deze laatste geldt namelijk dat deze het mogelijk maakt om ambulante handel te voeren op de openbare weg vanuit een marktkraam of een verkoopwagen. Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat deze vergunningen je niet de mogelijkheid bieden om zomaar eender welk artikel te verkopen, in tegendeel. De verkoop van alcohol is vanuit zo’n marktkraam of standplaats bijvoorbeeld niet toegestaan.

Wat is een ventvergunning?

In principe zal de ventvergunning voor de meeste mensen die een marktkraam willen starten niet van toepassing. Toch vinden we het belangrijk om ook deze vergunning te vermelden. Venten is het op straat of aan de deur van mensen verkopen van producten of diensten. Om dit op legale wijze te kunnen doen vereisen bepaalde gemeenten een zogenaamde ventvergunning. Let wel, dit geldt niet voor alle gemeenten in Nederland. In verschillende gemeenten is het dan ook zo dat enkel en alleen een melding doen is vereist. De voorwaarden voor het verkrijgen van de ventvergunning kunnen eveneens sterk afhankelijk zijn van de gemeente waarbij je ze dient aan te vragen.

Regels op de markt

Het spreekt voor zich dat je als uitbater van een marktkraam dient te voldoen aan tal van verschillende eisen. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de situatie waarin je direct aan je kraam voeding verkoopt of bereidt. In dat geval moet je rekening houden met de opgestelde voedselveiligheidseisen, de zogenaamde HACCP. De NVWA voert strenge controles uit om na te gaan of je weet te voldoen aan de opgestelde regels of niet. Is dat niet het geval? Dan kan dat je niet alleen op een flinke boete komen te staan, daarnaast kan men in het ergste geval zelfs overgaan tot sluiting van je marktkraam.

Naast bovenstaande is het ook altijd een goed idee om je even te verdiepen in de zogenaamde Warenwet. Door deze wet zijn verschillende regels in het leven geroepen die niet alleen betrekking hebben op de volksgezondheid, maar ook op de veiligheid van de producten die worden verkocht, op de eerlijkheid van de handel die wordt gevoerd, etc. Sta er bovendien eveneens bij stil dat voor heel wat producten een zogenaamde CE-markering is vereist.

Veiligheidseisen voor je marktkraam

Het spreekt voor zich dat het zowel voor de uitbaters van een marktkraam als voor de bezoekers van een markt van cruciaal belang is dat er wordt voldaan aan bepaalde veiligheidseisen. Zo moeten marktkramen bijvoorbeeld bestand zijn tegen niet alleen wind en brand, maar moeten ze ook over een optimale stabiliteit beschikken. In het bijzonder voor de ambulante handel werd de Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld. Hiermee is het mogelijk om de arbeidsrisico’s te beheersen.

Welk rijbewijs is er precies vereist?

Het spreekt voor zich dat je bij het starten van een marktkraam ook rekening zal willen houden met het rijbewijs dat is vereist. Voor het vervoeren van je producten maak je in de praktijk doorgaans gebruik van een bestel- of vrachtwagen. Om deze te besturen heb je behoeften aan een extra rijbewijs. Welk rijbewijs dat nu precies moet zijn is afhankelijk van de bestel- of vrachtwagen in kwestie. Het kan hierbij dan ook gaan om een BE, C of C1 rijbewijs. Heb je voldoende aan een bestelbusje met een laadvermogen van maximaal 3500 kilogram? In dat geval volstaat een rijbewijs B.

Maak je gebruik van een eigen vrachtauto of bestelbus? Dan wordt er verwacht dat je ook het parkeren zelf gaat regelen. Waar kan je, je bestelbus of vrachtwagen bijvoorbeeld plaatsen wanneer de markt plaatsvindt? Waar zal je bovendien je voertuig parkeren wanneer er geen markt is? Gebeurt dit op een eigen terrein of bijvoorbeeld in een afgesloten en / of gekoelde ruimte? Ook dit is uiteraard zeker iets om goed over na te denken.

Betalen op de markt

Eveneens een belangrijk punt om over na te denken is terug te vinden in de manier waarop mensen jou kunnen betalen. Dit kan in je marktkraam gebeuren met cash geld, maar ook door te pinnen. Voor heel wat mensen die tegenwoordig een marktkraam starten geldt dat ze de voorkeur geven aan pinnen. Dit is niet alleen snel, maar ook veilig. Het feit dat het merendeel van de klanten tegenwoordig contactloos kunnen betalen zorgt er in de praktijk voor dat pinnen uiteraard alleen maar nog interessanter is geworden. Wil jij ook graag mensen de mogelijkheid bieden om aan jouw marktkraam te pinnen of contactloos te betalen? Hou er dan wel rekening mee dat je hiervoor over een betaalterminal dient te beschikken.

Tips voor het starten van jouw eigen marktkraam

De informatie die we tot dusver op deze pagina aan je hebben voorgesteld zal er ongetwijfeld voor zorgen dat je reeds een behoorlijk eind komt voor wat het starten van je eigen marktkraam betreft. Dit gezegd hebbende is het zo dat we nog een aantal extra tips voor je in petto hebben. Welke tips dit zijn ontdek je middels het hieronder terug te vinden overzicht.

 1. Een goede klantenbinding is zeer belangrijk. Een tevreden klant fungeert in de praktijk dan ook als een soort van ambassadeur voor je marktkraam. Zorg er dus voor dat je altijd vriendelijk bent tegen je klanten, wees enthousiast en herken de mensen die regelmatig bij je komen kopen. In het bijzonder voor de markt geldt dat ze ook over een sterke, sociale functie beschikt.
 1. Probeer samen te werken met andere markthandelaren wanneer dit mogelijk is. Voor heel wat mensen die een marktkraam starten geldt dat ze hun mede markthandelaren alleen maar aanzien als concurrenten. Dat is niet het geval. Door samen te werken kunnen jullie mogelijks elkaars business versterken.
 1. Tracht zo goed mogelijk in te spelen op trends en ontwikkelingen. Alleen op deze manier zorg je er voor dat je met je marktkraam een zo optimaal mogelijke omzet zal weten te realiseren.
 1. Voor bepaalde gemeenten geldt dat ze een marktverzekering verplicht stellen. Het is dan ook zeer belangrijk om na te gaan of dit ook voor jou geldt of niet. Een marktverzekering is een speciale verzekering die schade indekt aan derden die voortvloeien uit het gebruik en de op- of afbouw van een marktkraam of verkoopwagen. Ook wanneer een dergelijke marktverzekering afsluiten niet verplicht is kan het toch nog steeds de moeite waard zijn om ze te overwegen.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

One Comment to “Marktkraam starten – wat heb je nodig en waar op letten?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *