Logo en Huisstijl – Waar moet je op letten?

Logo & Huisstijl, dit zijn vaak een van de eerste zaken bij de visuele communicatie met de wereld. Het is van belang dat ze herkenbaar, eenduidig, en passend bij uw onderneming zijn; Uw klant moet u eraan in positieve zin kunnen herkennen, en liefst moet juist uw logo hem goed bij blijven! Bij een goede huisstijl komt heel wat meer kijken dan het inhuren van een ontwerpbureau en het laten drukken van visitekaartjes en briefpapier. Niet alleen moet er van tevoren heel goed nagedacht worden over het imago dat een organisatie wil verwerven met de huisstijl, ook moet deze goed geborgd worden binnen de organisatie, zodat het geen geheel eigen leven gaat leiden.

Bekijk het even!

Gezien worden en worden gezien, daar draait het om als u een onderneming gaat starten en klanten wilt binnen halen. Hoe kunt u zich het beste presenteren? Welke kleuren stralen dat uit waar ik voor sta? Hoe kijkt een klant naar mij, hoe wil ik dat een klant naar mij kijkt. Misschien hebt u een heel mooi logo in uw hoofd op al op papier, maar heeft het bepaalde samenhang met mij en mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijfsgevoel overbrengen door middel van een beeldmerk? Allemaal vragen die van belang zijn bij het opmaken en ontwerpen van een logo, beeldmerk, huisstijl. Rond om ons heen zie wij vele beeldmerken.

Een blauwe leeuw, een gele schelp of twee gouden bogen in de vorm van een M, stuk voor stuk beeldmerken die wij dagelijks tegen komen en gelijk herkennen. Om professioneel over te komen, kunt u het best uw eigen huisstijl (laten) ontwikkelen. Een huisstijl uit zich op het drukwerk in de vormgeving van de bedrijfsnaam, het bedrijfssymbool (logo), het lettertype, de opmaak en eventueel het kleurgebruik. Gebruik van herkenbaar drukwerk draagt bij aan de identiteit van uw onderneming en het verkrijgen van naamsbekendheid.

Huisstijl in uw onderneming

Het ‘gezicht’ van uw organisatie, de uitstraling van de organisatie, de eerste indruk van uw organisatie, de opbouw van uw imago… Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met uw huisstijl. Maar correspondeert uw huisstijl ook met datgene wat uw organisatie in werkelijk is? Krijgen uw relaties steeds dezelfde, en vooral, juiste indruk van uw organisatie? In een tijd waarin constant veranderingen (moeten) plaatsvinden, is een goede huisstijl als het ware een rustpunt naar buiten toe. Iets waar veel zorg en aandacht aan moet worden geschonken. De herkenbaarheid van uw onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door de huisstijl. Door het gebruik van kleuren en vormen in bijvoorbeeld logo’s, beeldmerken en bedrijfskleding, brengt een onderneming een bepaald beeld naar buiten. De correspondentie- en formulierenreeks is een wezenlijk onderdeel van de huisstijl. Brieven, faxen, rapporten, offertes, facturen e.d. belanden op het bureau van relaties en bepalen daarmee het gezicht van de onderneming. Dat hierbij de huisstijlvoorschriften consequent worden doorgevoerd is dan ook van groot belang. Niet alleen om het zorgvuldig ontworpen beeld uit te dragen, maar ook om het door u gewenste imago in de schriftelijke contacten te bevestigen. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk een hele organisatie zover te krijgen dat correspondentie en formulieren op een eenduidige wijze worden vormgegeven. Dit is in de meeste gevallen geen onwil, maar een gebrek aan hulpmiddelen die dit op een eenvoudige manier mogelijk maken.

Correspondentie

Het beeld dat een onderneming naar buiten wil brengen, wordt op meerdere manieren geuit. Het ‘gezicht’ van uw wagenpark, de bedrijfskleding die er gedragen wordt en de correspondentie die u aan de klant presenteert zijn slechts een aantal voorbeelden van zogenaamde huisstijldragers. Van deze huisstijldragers is de correspondentie misschien nog de belangrijkste. Wanneer u zich aan een klant presenteert, is de correspondentie vaak het eerste wat u van uzelf toont. In dit opzicht vormt de correspondentie in principe het visitekaartje van uw bedrijf. Het is dus zaak dat deze er perfect verzorgd uitziet.

Presentatie

Ondernemingen met een unieke, herkenbare huisstijl willen uiteraard dat deze huisstijl op alle mogelijke manieren wordt uitgedragen. Het geven van presentaties vormt niet alleen de ideale gelegenheid om uw product bij de klant aan te prijzen, maar ook om uw imago en huisstijl te presenteren. U wilt laten zien wie u bent. Wat u te bieden heeft. En daarbij zijn communicatie-uitingen slechts het gereedschap om dat doel te bereiken. Maar dat gereedschap moet wel herkenbaar zijn en consistent. Zodat het effectief bijdraagt aan het imago van uw organisatie. Hoe wil ik mijn bedrijf precenteren naar mijn klanten en de buitenwereld toe. Een goed overwogen en consequente uitstraling is van groot belang voor de herkenning van uw bedrijf. Herkenbaarheid is een van de doelstellingen die daarmee zou willen realiseren.

Kleurentaal

Wélke tinten je kiest, blijft een persoonlijke zaak. Hoewel… wanneer je iets wilt uitdragen, kunnen kleuren die boodschap versterken of juist verzwakken. Zo wil een bank of verzekeringsmaatschappij degelijk en betrouwbaar overkomen, dus kiezen zij vaak voor koelere kleuren zoals blauw, grijs of groen; Postbank-blauw is niet toevallig. Kleuren spreken een heel eigen taal, zij het met vaak tegengestelde betekenissen die ook nog eens cultuurafhankelijk kunnen zijn.

De betekenis van kleuren

Geel: zonnig en sprankelend. Geel is warm en werkt heel stimulerend. Geel kan met heel wat andere kleuren gecombineerd worden.
Bruin: verfijnd en elegant Bruin staat voor veiligheid en comfort. Bruin is absoluut geen saaie kleur, er zijn immers zowel warme als koele nuances. Bruin kan gecombineerd worden met de meeste andere kleuren omdat het samengesteld is uit verschillende kleuren.
Rood: krachtig en hartstochtelijk
Groen: kalmerend en verfrissend. Groen werkt ontspannend en verzachtend en geeft kracht en energie.
Blauw : ontspannend en rustig. Blauw geeft rust. Blauw is zeer krachtig in de diepere nuances. Blauw is zeer makkelijk toe te passen omdat het overal bij past. De verschillende blauwtinten kunnen echter ook perfect samen gecombineerd worden.
Oranje: vurig, euforisch en stimulerend. Oranje heeft dezelfde eigenschappen als geel aangezien deze twee kleuren heel sterk verwant zijn. Oranje creëert een heel warme gloed. Voor een rijk kleurenschema combineert u oranje het best met andere aardetinten.
Wit: zuiver en dynamisch. Wit is de kleur van de waarheid, onschuld en reinheid. Het is kalm, koel en tijdloos maar ook dynamisch en bevorderlijk voor de creativiteit. Wit in combinatie met een andere kleur oogt fris en levendig.
Zwart: strak en somber. Zwart geeft schaduw en slorpt het licht op. Als accentkleur past het bij elke andere kleur. Zwart geeft heel duidelijk de vorm van iets weer.


Voorbereiding

Voor het bepalen van de kleuren voor een logo of huisstijl is het noodzaak om over verschillende zaken goed na te denken. Ga er niet van uit dat wat jij persoonlijk mooi vind anderen ook mooi vinden. Belangrijke zaken om je af te vragen zijn:

 • welke markt richt men zich,
 • wie is mijn doelgroep
 • welke producten en/of diensten verkoop ik
 • welke gevoelens wil ik over brengen
 • De visie op eigen uitstraling gerelateerd aan wat er in het marktsegment gebeurt.
 • Wat wil men uitstralen (dit zijn bijna altijd emotionele argumenten)?
 • Wat is de toekomstvisie op de groei van het startende bedrijf
 • Op welke manier wil men de huisstijl toepassen.
 • Alleen op drukwerk of ook op voorwerpen e.d.

Allemaal vragen die voor u te beantwoorden zijn, maar dan nog een vertaalslag naar een ontwerp, dat is niet eenvoudig. Ga daarom te raden bij een goede ontwerper die met u dit soort zaken bespreekt.

Lettertypen en huisstijl

Lettertypen zijn ontwikkeld door de eeuwen heen. Vanaf de 15e eeuw bestaat de (Westerse) boekdrukkunst en sindsdien heeft men lettertypen ontwikkeld. De keuze van het lettertype (font) bepaald in hoge mate de sfeer van het project. Een juiste keuze geeft niet alleen woordelijke de betekenis maar kan ook visueel de betekenis extra kracht geven.

Soorten en maten

Er is een enorme keuze in lettersoorten. Zo heb je letters met schreef (‘serif’) en letters zonder schreef (‘sans serif’). Een schreef is de sierlijke krul of dwarsbalkje aan een uiteinde van een letter. De schreefloze letters doen over het algemeen zakelijker aan dan de letters met schreef. De laatste groep leest echter wel prettiger (zie kranten, romans e.d.). Verder zijn er verschillende schrijfwijzen, je moet dan denken aan normaal, vet, recht, cursief. De keuze is afhankelijk van wat je wilt bereiken.

Vroeger werden de letters punt voor punt (bitmap-lettertypen) opgeslagen en was er voor elke lettergrootte (eenheid in punten) een eigen font (voorbeeld Courier 8, Courier 10, Courier 11 enzovoort). Tegenwoordig worden de fonts als vectoren opgeslagen waardoor het mogelijk wordt de lettergrootte zonder kwaliteitsverlies aan te brengen, de zogenaamde TrueType lettertypes van Microsoft Windows. Bij het uitvergroten treedt dus niet het zogenaamde trappetjes effect op. Indien de keuze in lettertypes niet voldoende is zijn er programma’s via internet op te halen waarmee je op een relatief eenvoudige wijze zelf lettertypes kun aanpassen of maken (voorbeeld ResEdit of Fontgrapher).

Taalgebruik

Woorden en symbolen in welke vorm dan ook, gesproken of geschreven, is de meest gebruikelijke manier van communiceren. Het is de uitgesproken manier om zaken gedaan te krijgen. Juist daarom zijn dit de belangrijkste elementen in presentaties. Een juiste keuze van woord en lettertype zal de gebruiker een extra stimulans geven om uit te voeren wat jij vraagt. Zo is bijvoorbeeld STOP krachtiger dan ‘niet doen’.

Corporate image

Omschrijven hoe de organisatie moet worden gezien, door de buitenwereld, vergt inzicht in de ambitie en kernwaarden van de organisatie. Door dit inzicht in de ambitie en kernwaarden van de organisatie te koppelen aan een eenduidig en simpel geformuleerde uitstraling ontstaan een sterke identiteit van de organisatie. Dit proces kan worden uitgevoerd met zowel internen (werknemers en andere zeer nauw betrokkenen bij de organisatie) als externen (klanten, communicatieadviseurs, etc.). Door hier een juiste balans in te vinden wordt gestreefd naar een uitstraling die goed past bij de cultuur van de organisatie als bij de verwachtingen van de buitenwereld.

Doelstelling:
Definiëren van een heldere, simpele uitstraling. Speciale aandacht voor kernwaarden en ambities. Een basis voor communicatieplan.

Doelgroep:
Directie, marketing & communicatie

Inhoud:
bepalen van ambities en cultuur van organisatie
bepalen perceptie door buitenwereld van organisatie
genereren van inspirerende uitstraling
follow up in de vorm van kader voor communicatieplan

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

2 Comments to “Logo en Huisstijl – Waar moet je op letten?”

 1. Goedemorgen Arjen,

  Misschien is het ook leuk om wat voorbeelden te laten zien van logo’s? Ik heb bijvoorbeeld een hele lijst met voorbeelden van logo’s met een verborgen boodschap. Dit is natuurlijk enorm inspirerend voor startende ondernemers die een logo willen/gaan/laten ontwerpen! Voor de geïnterreseerden, het artikel staat hier

 2. Een logo moet aan bepaalde eisen voldoen en kan bij registratie geweigerd worden. Op de meeste sites vind ik info hoe een logo ontwikkeld kan worden maar er wordt vrijwel nergens verteld wat absoluut niet mag bij een logo / beeldmerk. Dus op wat kan een logo afgekeurd / afgewezen worden bij registratie ? Dit is wel handig om vooraf te weten dan achteraf wanneer je klaar bent met je ontwerp er achter te komen dat een bepaalde uiting niet toegestaan is. Het zou prettig zijn wanneer er dus ook voorbeelden worden gegeven van logo’s die niet aan de eisen / voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *