Kosten auto van de zaak – wat kost zakelijk rijden?

Kosten in verband met de auto van de zaak – Een auto kost geld. Dat ziet u natuurlijk wanneer u een auto koopt en wanneer u tankt. Maar er zijn ook andere kosten, zoals motorrijtuigenbelasting, bijtelling, afschrijving en verzekeringspremies. Het is daarom verstandig uw autokosten zorgvuldig te administreren.

Hieronder staan enkele autokosten waarmee u te maken kunt krijgen.

  • motorrijtuigenbelasting
  • verzekeringspremies
  • afschrijving
  • brandstofkosten
  • onderhouds- en reparatiekosten
  • overige kosten (parkeerkosten, schoonmaakkosten etc.)
  • leasekosten
  • belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet)

Belastingvrije vergoeding autokosten

De maximale belastingvrije vergoeding voor autokosten is per 1 januari 2006 verhoogd van € 0,18 naar € 0,19 per zakelijk verreden kilometer. Naast dit normbedrag kan er géén aanvullende belastingvrije vergoeding worden verstrekt voor specifieke kosten, zoals parkeer- en tolgelden.

De werkgever die een vrije autokostenvergoeding verstrekt, zal periodiek moeten verifiëren of de door de werknemer gedeclareerde kilometers ook daadwerkelijk voor zakelijke doeleinden (inclusief woon-werkverkeer) zijn verreden.

Een dergelijke controle dient eveneens plaats te vinden als een ondernemer een aftrek claimt voor het zakelijk gebruik van zijn privé-auto.

You May Also Like

About the Author: Arjen

Online marketeer & eigenaar Starters Informatie Centrum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *