Je eerste personeel aannemen

personeel aannemen

Ik wens je veel personeel! Dit is een veel gehoord gezegde onder ondernemers. Maar als je je eerste personeel wilt aannemen, moet je aan veel zaken denken. Hoe vind ik een geschikte medewerker? Hoe ziet bijvoorbeeld een goede arbeidsovereenkomst eruit? Wat moet ik administratief regelen? Bovendien betekent het hebben van personeel vaak een omslag voor jezelf en je bedrijf. Je hebt andere vaardigheden nodig, en moet het werk anders gaan organiseren. Maak daarom een goede afweging voordat je overweegt met personeel te werken.

Personeel werven en selecteren

Je kunt op verschillende manieren personeel werven. Belangrijk is om vooraf goed op een rij te hebben welke eisen je stelt aan de nieuwe medewerker. 

Arbeidsovereenkomst

Als je personeel aanneemt moet je deze een arbeidsovereenkomst aanbieden. Deze overeenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen en je moet ook rekening houden met een eventuele CAO. Je kunt ook een flexibele arbeidscontract overwegen. Houd daarbij wel rekening met de Flexwet.

Aanmelden personeel

Neem je voor het eerst een werknemer in dienst? Meldt je dan eerst als werkgever aan bij de Belastingdienst . En laat elke nieuwe werknemer een loonbelastingverklaring invullen. Verder zijn er voor veel bedrijfstakken verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, waar je het personeel moet aanmelden. Een overzicht van deze verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen vindt je bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Personeelskosten

Wanneer je mensen in dienst wilt nemen, is het belangrijk om vooraf te berekenen of je die personeelskosten kunt opbrengen? Naast het loon zijn er de volgende kosten:

  • loonheffing;
  • werknemersverzekeringen;
  • overige kosten, zoals vakantiegeld, pensioenbijdrage.

Loonadministratie

Als je een werknemer in dienst neemt, moet je een loonadministratie opzetten. Deze administratie moet voldoen aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst en het UWV. Veel ondernemers besteden hun loonadministratie uit aan administratiekantoren. Spreek goed af met je administratiekantoor welke werkzaamheden zij uitvoeren, wat het allemaal gaat kosten en wat er van je wordt verwacht.

Arbowetgeving

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten medewerkers veilig kunnen werken, zonder gezondheidsschade op te lopen. De Arbowet brengt een aantal verplichtingen mee als je personeel in dienst hebt.

Personeelsverzuim

Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme last betekenen voor een ondernemer. Volgens de huidige wetgeving ben je verplicht tot het doorbetalen van het salaris van je medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. En daar komt nogal wat bij kijken.

Met de verzuimverzekering verzeker je je tegen de financiële risico’s van (langdurig) ziekteverzuim van je medewerkers. Dit kan op diverse manieren, ook afhankelijk van je bedrijfsfilosofie. Er zijn twee hoofdstromen in de verzuimverzekeringen. Met de conventionele dekking ontvang je na een bepaalde eigenrisico termijn een vergoeding per zieke medewerker. In het eerste verzuimjaar kun je vanaf 70% ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren. Het tweede jaar kan je alleen 70% van het salaris verzekeren.

De tweede hoofdstroom is de Stop-loss-dekking, speciaal ontwikkeld voor de grotere werkgevers. Het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar wordt als ‘eigen behoud” aangemerkt. Als na het verzekerde jaar blijkt dat er meer ziekengeld is uitgekeerd dan het eigen behoud, dan vergoedt de verzuimverzekeraar het verschil.

Je profiteert pas echt van een verzuimverzekering als er daarnaast een adequate begeleiding door de Arbodienst is. Hoe eerder de zieke medewerker immers weer aan de slag kan, hoe beter. Maar als er iets ernstigs aan de hand is, moet je strikte procedures volgen om als werkgever niet op te draaien voor extra kosten. De verzuimverzekering is een onderdeel van een totale oplossing voor je verzuimbeleid.

Waarom een verzuimverzekering?

De medewerkers zijn belangrijke schakels in je onderneming. Op het moment dat een van die schakels wegvalt, moet je dat opvangen. Tegelijkertijd ben je verplicht de zieke medewerkers door te betalen. Met de verzuimverzekering weet je zeker dat je personeel altijd meer oplevert dan het kost.

De voordelen van een verzuimverzekering:

  • kosten doorbetaling worden vergoed;
  • begeleiding bij opstellen van verzuimbeleid mogelijk
  • Begeleiding bij re-integratie mogelijk.

Personeel via Payroll

Payroll – de perfecte combinatie van flexibiliteit en continuïteit? Misschien herken je deze situatie: je hebt een productiebureau, een adviesbedrijf of een ontwerpbureau. In elk geval maak je voor je bedrijfsvoering geregeld of zelfs structureel gebruik van flexwerkers. De verloning van flexwerkers is administratief gezien een tijdrovende zaak. Bovendien zitten er aan het inhuren op tijdelijke basis allerlei arbeidsrechtelijke aspecten. En uiteraard wil je dat voor je bedrijf én voor de professionals die je inhuurt zo goed mogelijk regelen.

Payroll bedrijven nemen op papier de medewerkers in dienst. Alle arbeidsrechtelijke risico’s komen bij de Payroll organisatie te liggen. Als ondernemer bepaal je welk personeel je wil inhuren, voor welk tarief en voor hoe lang. De overige zaken mbt het dienstverband worden door de payroll organisatie voor zijn rekening genomen. Je hebt dus niet perse veel personeel in dienst nodig om te kunnen groeien.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *