De BV als veilige haven, of juist niet?

Vanuit welke rechtsvorm moet ik mijn onderneming drijven? Het is een goede vraag voor iedere ondernemer. Bij een BV bent u niet persoonlijk aansprakelijk toch? En als beginnende ondernemer kunt u beter een eenmanszaak gebruiken. Maar klopt dit wel? Wat zijn nou precies de voor- en nadelen van een BV of een eenmanszaak? Beschermt een BV u altijd bij een faillissement tegen schuldeisers of kunt u met een BV ook privé aansprakelijk zijn? Zoals altijd zitten er ‘mitsen en maren’ aan wetgeving die de basis vormt voor iedere rechtsvorm. Omdat de meeste ondernemers deze voorwaarden niet allemaal kennen, hebben wij ze voor de BV, eenmanszaak en vennootschap onder firma voor u op een rijtje gezet.

Aansprakelijkheid

Als u een eenmanszaak (of een vennootschap onder firma) heeft dan staat u met uw volledige vermogen in voor de eventuele schulden van de onderneming. Feitelijk is een eenmanszaak niets anders dan een persoon met een btw-nummer. Bij de BV geldt dit niet. Een BV (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) heeft, zoals de naam al doet vermoeden, slechts een beperkte aansprakelijkheid. In beginsel is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal. Dat klinkt mooi, u kunt namelijk alleen kwijtraken wat u als investering heeft ingebracht. Maar hier zitten wel wat mitsen en maren aan. Sinds de invoering van de Flex-BV bestaat er namelijk een verdergaande bestuurdersaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor bestuurders

De bestuurdersaansprakelijkheid behelst meerdere facetten. Wist u bijvoorbeeld dat u al wanbestuur pleegt (en dus als bestuurder opdraait voor de schulden van de vennootschap) als u vergeet de jaarrekening te publiceren? Wanneer u niet aan uw (redelijke) verplichtingen als bestuurder voldoet dan zal een curator u ingeval van faillissement aansprakelijk stellen voor de schulden. De belangrijkste gronden voor wanbestuur zijn als volgt:

  • oneerlijk gedrag ten opzichte van derden in het zicht van faillissement van de BV;
  • niet voldoen aan de publicatieplicht voor de jaarrekening;
  • geen deugdelijke administratie bijhouden;
  • onverantwoordelijke financiële keuzes (financieel wanbeleid).

Voor personen die officieel geen statutair bestuurder zijn, maar zich wel gedragen als feitelijk bestuurder, geldt een gelijkstelling. Ook deze personen kunnen dus aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid van aandeelhouders

Ook passieve aandeelhouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de vennootschap. Dit was voor de invoering van de Flex BV niet het geval. Toch bent u als passief aandeelhouder in de regel veiliger bij een faillissement dan een bestuurder. De belangrijkste reden daarvoor is dat een passieve aandeelhouder minder met de vennootschap doet, en de vennootschap ook niet bindt aan verplichtingen (die de vennootschap niet na kon komen). Aandeelhouders worden pas aansprakelijk gesteld als zij met hun acties schuldeisers hebben benadeeld. Onder het benadelen valt ook het uit laten keren van dividend, terwijl er niet voldoende geld aanwezig was in de vennootschap om ervoor te zorgen dat de vennootschap op de korte termijn nog aan de verplichtingen kon voldoen.

Wat betekent dit voor u?
In beginsel verandert er niet veel. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt pas wanneer u uw taken als bestuurder verwaarloost, of u beslissingen neemt die geen redelijk denkend bestuurder had genomen. Uw administratie is een belangrijk punt om de aansprakelijkheid te ontlopen. Let u daarom goed op uw administratie, en zorg ervoor dat deze in orde is. Dan blijft de aansprakelijkheid van de BV daadwerkelijk beperkt tot het bedrag wat u in eerste instantie bereid was te investeren.

Auteur
Rick Schmitz is fiscaal jurist bij Online Flex BV, onderdeel van FIRM24. Rick helpt startende ondernemers met het maken van een keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Via het platform van Online Flex BV Oprichten kunt u binnen 10 minuten een BV oprichten, stichting starten of terecht voor handige overeenkomsten voor starters.

Rick is mede-eigenaar van Onlineflexbvoprichten.nl en zakelijk dienstverlener Firm24.com.
firm24

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *