BV Starten? Maak de juiste keuze!

bv starten

Voordat je begint met ondernemen, is het van groot belang om de juiste rechtsvorm te kiezen. Kies je voor de eenmanszaak, een VOF of toch voor een BV? Rick Schmitz van BVstarten heeft in het hiernavolgende een overzicht gemaakt van de nadelen van de BV.

Nadelen BV 1: Geen genot van aftrek- en vrijstellingsregelingen

Belastingtechnisch kan het ongunstig zijn om voor de BV als rechtsvorm te kiezen. Als je de onderneming in een eenmanszaak onderbrengt, kun je profiteren van diverse belastingvoordelen. Zo kunnen de zelfstandigenaftrek (€ 7.280,-), de startersaftrek (€ 2.123,-) en de MKB-winstvrijstelling (14%) van toepassing zijn. In de situatie dat je een lage winst hebt, zal de te betalen belasting eveneens relatief laag zijn. Verwacht je niet meer dan € 75.000,- winst te maken, dan is de eenmanszaak of een VOF – fiscaal gezien – wellicht de betere optie.

Desalniettemin is de keuze voor een BV, ook bij lage winsten, een veilige keuze. Het dreigende persoonlijke faillissement is voor veel ondernemers belangrijker dan eventuele belastingvoordelen. Als eigenaar van een eenmanszaak is er geen scheiding tussen het zakelijke en het privévermogen. Dit kan als erg vervelend worden ervaren.

Nadelen BV 2: Hogere kosten

De BV kent meer administratieve verplichtingen dan een eenmanszaak. Dit brengt automatisch hogere kosten met zich mee: zowel eenmalig als jaarlijks.

Eenmalige oprichtingskosten
Alleen notarissen zijn bevoegd tot het oprichten van een BV. Omdat wij de notaris werk uit handen nemen, kunnen we de eenmalige oprichtingskosten laag houden. Voor € 300,- ex btw verzorgen wij de volledige oprichting. Ondanks de lage kosten, werken we met grote, gerenommeerde notariskantoren door het hele land.

Administratieve lasten BV
Alle ondernemingen dienen een kloppende administratie bij te houden. Eens per kwartaal of per maand moet de BTW-aangifte worden ingediend. Daarbij moet de eenmanszaak een aangifte inkomstenbelasting doen. De BV kent een aangifte vennootschapsbelasting. Het verschil in kosten zit ‘m in de jaarrekening. Een BV is namelijk verplicht eens per jaar een jaarrekening in te sturen naar de KvK. De jaarrekening van een BV moet aan meer wettelijke vereisten voldoen dan een jaaroverzicht van de eenmanszaak. Hierdoor zijn de kosten voor het opstellen hoger.

Een BV dient jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de KvK. Deze verplichting – in combinatie met meer wettelijke vereisten – zorgen voor hogere administratieve kosten.
Een eenmanszaak kost jaarlijks tussen de € 600,- en € 1.200,- aan administratieve lasten. Een BV is jaarlijks tussen de € 800,- en € 2.000,- kwijt.

Nadelen BV 3: Geen Kleineondernemingsregeling

Bij een lage omzet, kom je met een eenmanszaak of VOF in aanmerking voor de zogenaamde ‘kleineondernemersregeling’. Dit is het geval indien je minder dan € 1.883 BTW verschuldigd bent aan de Belastingdienst. Bij 21% BTW vertegenwoordigt dat een omzet van minder dan € 8.966,-. Naast deze nadelen heeft een BV ook diverse voordelen. Een overzicht van de voordelen van een BV vind je hier. Naast deze nadelen heeft een BV ook diverse voordelen. Een overzicht van de voordelen van een BV vind je hier.

Auteur
Rick Schmitz is oprichter van BVStarten.com. Rick helpt startende ondernemers met het maken van een keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Via BVStarten kunt u al vanaf €250 een BV oprichten.

bvstarten.com

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *