Beperk je belastingdruk met deze 11 tips

belastingdruk verlagen

Elk jaar weer, aan het einde van het jaar, is het de tijd dat ondernemers actie willen ondernemen om het jaar financieel zo optimaal mogelijk af te sluiten. Met onderstaande 11 eindejaarstips helpen wij je op weg op het gebied van je financiën, belastingen en administratie. Zo is ook jouw bedrijf op en top voorbereid voor het nieuwe jaar.

Tip 1: Druk je fiscale winst met aftrekposten

Als onderneming betaal je inkomstenbelasting over de fiscale winst. Deze winst kun je drukken (verlagen) met gunstige aftrekposten. Je fiscale winst zal door deze ondernemersaftrek lager uitvallen, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Het kan daarom in financiële zin best wel eens aantrekkelijk zijn aan het einde van het boekjaar nog een of meer investeringen te gaan doen. Hieronder enkele belangrijke aftrekposten:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Vaak is het fiscaal zeer aantrekkelijk om aan het einde van het boekjaar nog bedrijfsmiddelen aan te schaffen en dan vooral als daarmee de magische grens van € 2.401 wordt overschreden. Voorwaarde is wel dat elke investering minimaal € 450 moet zijn. Je kunt dan namelijk aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, ook wel kleine investeringsaftrek genoemd. Hiermee kan een behoorlijk gedeelte van het geïnvesteerde bedrag van de winst worden afgetrokken. Daarnaast kun je je investering natuurlijk tevens jaarlijks afschrijven, dus je hebt dubbel voordeel.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) beloont de overheid investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel dat je wilt aanschaffen op de energielijst 2022 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet staan. Je mag dan maar liefst 45,5 procent van de kosten voor de investering aftrekken van je winst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Als je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaft, kun je met de MIA mag je tot 45 procent van het aanschafbedrag aftrekken van je winst. Hoe groot dat percentage precies is, hangt af van het bedrijfsmiddel dat je aanschaft en van hoe gunstig het effect op het milieu is en hoe gangbaar het bedrijfsmiddel is. Vaak kun je de MIA en de VAMIL ook nog combineren. Met de VAMIL kun je op elk willekeurig moment van een milieu-investering tot 7 procent van de aanschafwaarde afschrijven.

Tip 2: Starters mogen versneld afschrijven

Schaf je een nieuwe laptop of werkplek aan, dan is dat voor je administratie een investering, geen kosten. Het verschil is dat je kosten direct van je winst kunt aftrekken en je fiscale winst dus direct wordt verlaagd, terwijl je een investering in meerdere jaren, doorgaans 5 jaar, afschrijft, mits het bedrijfsmiddel meer dan € 450 kost. Ben je echter starter, dan mag je het al in slechts 2 jaar afschrijven. Je kunt hiermee dus je fiscale winst fors verlagen.

Tip 3: Zet je stakingswinst om in lijfrente als je stop met je onderneming

Stop je dit jaar nog met je onderneming, zet dan je stakingswinst om in een lijfrente. Dan hoe je niet meteen een fors bedrag aan belasting te betalen. Je betaalt dan namelijk pas de verschuldigde inkomstenbelasting als je lijfrente wordt uitgekeerd.

Tip 4: Gebruik de Herinvesteringsreserve (HIR) als je een bedrijfsmiddel hebt verkocht

Heb je dit jaar nog een bedrijfsmiddel verkocht? Reserveer dan dat bedrag in de HIR. Net als bij andere fiscale aftrekposten verlaag je hiermee namelijk je fiscale winst, waardoor je weer minder belasting betaalt. Voorwaarde is echter wel dat je binnen 3 jaar ook weer een vervangend bedrijfsmiddel voor dat bedrag gaat aanschaffen. Pas dan wordt de reserve opgeheven en betaal je alsnog belasting. Dat maakt van de HIR een gunstige aftrekpost waarmee je uitstel van belasting kunt krijgen.

Tip 5: Vorm een voorziening als je volgend jaar grote uitgaven wilt doen

Als je nu al weet dat je volgend jaar een grote uitgave wilt doen, dan kun je dit jaar al een voorziening vormen waarin dit bedrag wordt gereserveerd. Dat kun je doen van je belastbare winst van dit jaar. Pas als je de voorziening gebruikt, dien je daar dan de belasting over te betalen. Het voornemen van de geplande uitgave dient uiteraard wel concreet genoeg te zijn.

Tip 6: Hoe zit het met eventuele toeslagen als je de fiscale winst verlaagt?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, kun je je fiscale winst verlagen door op de juiste manier gebruik te maken van ondernemersaftrek. Je dient hierbij echter niet te vergeten dat je wel rekening houdt met toekomstige toeslagen waar je eventueel voor in aanmerking zou kunnen komen. De hoogte van die toeslagen kunnen het volgend jaar namelijk nadelig beïnvloed doordat je in het huidige jaar de fiscale winst maximaal hebt verlaagd om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen.

Wil je bijvoorbeeld volgend jaar gebruikmaken van kinderopvang en daarvoor toeslagen aanvragen, dan is het misschien minder verstandig om dit jaar versneld af te schrijven. Het is dan verstandiger om juist in het volgende jaar de fiscale winst zoveel mogelijk te drukken, dan krijg je namelijk weer meer kinderopvangtoeslag.

Tip 7: Wat als je winst nét in een hogere inkomstenschijf valt

Stel dat je dit jaar een goed jaar hebt gehad en een leuke winst hebt behaald, maar dat je daarmee nét in de hoogste belastingtarief valt. Dan is het vaak aantrekkelijk om tegen het einde van het boekjaar nog snel even je winst te verlagen met wat aftrekposten of geplande investeringen naar voren te halen. Hierdoor kun je de winst net genoeg drukken zodat die niet meer in de hoogste belastingschijf valt waar 49,5 procent belasting betaalt moet worden over de fiscale winst boven € 69.398.

Tip 8: Maak gebruik van de FOR zolang het kan

De FOR, de Fiscale Oudedagreserve, stopt in 2023. Dan is het niet meer mogelijk om nog een bedrag te doteren aan de FOR. Tot en met eind 2022 kan het nog wel. Maak daarom gebruik van dit fiscaal aantrekkelijke spaarpotje nu het nog kan. Je kunt namelijk in één keer 9,44 procent van je winst met een maximum van € 9.632 reserveren voor de FOR. Pas op de dag dat dit vrijkomt betaal je hier belasting over.

Tip 9: Te veel of te weinig btw afgedragen?

Soms kan het zo zijn dat je te veel of juist te weinig btw hebt afgedragen. Dat verschil moet dan aan het einde van het jaar uiteraard gecompenseerd worden. Als het verschil minder dan € 1000 is, kun je het verschil rechttrekken in een volgend tijdvak. Als het hoger is, dan dien je daar een speciale suppletieaangifte voor te doen.

Tip 10: Auto van de zaak en de btw-correctie, hoe zit dat ook alweer?

Heb je een auto van de zaak en je gebruikt die auto ook om privé in te rijden? Dan dien je in het laatste kwartaal van het boekjaar (Q4) een correctie in de btw-aangifte door te voeren. De correctie bedraagt 2,7 procent van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm), behalve als je het werkelijk gereden aantal privé gereden kilometers nauwkeurig hebt bijgehouden. Heb je de auto van de zaak al langer dan 5 jaar, dan is de correctie geen 2,7, maar 1,5 procent.

Tip 11: Vraag de KOR (Kleine OndernemingsRegeling) bij minder dan € 20.000 omzet

Heb je per jaar minder dan € 20.000 omzet? Vraag dan de KOR, de Kleine Ondernemersregeling, aan. Dat bespaart je de administratieve rompslomp rondom de btw. Je hoeft dan namelijk geen btw in rekening te brengen aan je klanten. Dat betekent dan uiteraard automatisch dat je ook geen recht op btw-aftrek hebt.

Bonustip: Zorg dat je een goede boekhouder hebt

Hierboven hebben we een aantal eindejaarstips gegeven om je huidige boekjaar zo goed mogelijk af te kunnen sluiten. Het is echter raadzaam om een goede boekhouder in te schakelen. Die weet namelijk precies waar nog iets te halen valt en of je het lopende boekjaar nog ergens gebruik kunt maken gunstige aftrekposten of subsidies aan kunt vragen. Over het algemeen verdient een goede boekhouder zich vanzelf terug. Jij kunt dan maximaal profiteren van alle voordelen en je bezighouden met de dingen waar je goed in bent, namelijk ondernemen.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *