Kleine Ondernemersregeling

Kleine Ondernemersregeling

Als een ondernemer in een jaar minder dan € 1.883,= hoeft te betalen kan ook in aanmerking komen voor belastingvermindering of hoeft zelfs helemaal geen btw te betalen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de zogenaamde kleine ondernemersregeling.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen en zo belastingvermindering te kunnen krijgen op het te betalen BTW-bedrag moet men aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

  • De ondernemer is een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
  • Men moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,= BTW betalen in een jaar.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Men moet voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de BTW.

De kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een BV, vereniging of stichting en geldt ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Uitzonderingen belastingvoordeel

In een aantal specifieke situaties is de kleine ondernemersregeling niet van toepassing, namelijk in het geval van landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale BTW-regels alsmede in het geval van verhuurders die voor belaste verhuur kiezen.

Als de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma uit meer dan één onderneming bestaat moet men bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de BTW-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor de ondernemer, niet voor de onderneming. Wie bijvoorbeeld een eenmanszaak en een maatschap heeft kan mogelijk in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling omdat dit voor de BTW 2 ondernemingen zijn.

Wie een bedrijf start, stopt of overneemt mag de kleine ondernemersregeling (blijven) toepassen alsof men het bedrijf het hele jaar heeft gehad.

Hoogte belastingvermindering

De hoogte van de belastingvermindering via de kleine ondernemersregeling kan volgens onderstaande tabel worden berekend:

Te betalen BTW per jaarHoogte van de vermindering
€ 1.883 of meerGeen vermindering
€ 1.346 tot € 1.8832,5 x (€ 1.883 – BTW-bedrag)
€ 1.345 of minderGelijk aan BTW- bedrag, men hoeft dus geen BTW te betalen.

Mocht men in de loop van het jaar zien aankomen dat men vanwege een iets te hoog af te dragen omzetbelasting niet meer in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling zou kunnen overwegen om in dat jaar versneld of extra te investeren om zo het BTW-bedrag weer onder de gestelde limiet te krijgen.

Wie € 1.345 of minder aan BTW hoeft te betalen kan bij de Belastingdienst bovendien ook om ontheffing van de administratieve verplichtingen vragen. Bij een startend bedrijf, dat later wel boven die grens uit zal komen, is dat niet verstandig en kan men beter meteen al een goede administratie bijhouden.

One Comment to “Kleine Ondernemersregeling”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *