Meewerkaftrek

Meewerkaftrek ondernemers

Ook voor de meewerkaftrek moet de ondernemer aan het urencriterium voldoen. De meewerkaftrek is bedoeld voor ondernemers van wie de partner zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming van waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet.

De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de hoeveelheid uren die de partner in de onderneming werkzaam is. Ook hier is het dus van essentieel belang om een goede urenadministratie bij te houden. De ondergrens die door de Belastingdienst is gesteld is met 525 uur per kalenderjaar vrij hoog, als de partner alleen zo nu en dan in de onderneming helpt kan men niet voor de meewerkaftrek in aanmerking komen en heeft het dus ook geen zin om de uren van de partner bij te houden.

Hoogte meewerkaftrek

 Uren/kalenderjaarHoogte  meewerkaftrek
 525 < 875 1,25% van de winst
 875 < 1225 2% van de winst
 1.225 < 1750 3% van de winst
> 1.750 4% van de winst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *