Aftrek Speur Ontwikkelingswerk

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Als een ondernemer aan het urencriterium voldoet en in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat door Agentschap NL bij een S&O-verklaring is aangemerkt als S&O, kan aanspraak maken op aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De S&O aftrek bedraagt voor 2013 € 12.310,=.

Aanvullende S&O-aftrek starters

Ook bij de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is er sprake van een aparte startersregeling. Een ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij wie in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is toegepast, heeft recht op een extra aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk van € 6.157,=.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *