Belasting

Ondernemer en Belasting

Iedere ondernemer is verplicht om een goede administratie bij te houden. Die administratie is weer de basis voor het doen van een correcte belastingaangifte. Er zijn een heleboel soorten belastingen waar ondernemers aangifte voor moeten doen. Onderstaand een overzicht van alle belastingen en heffingen, gelukkig zijn ze niet allemaal van toepassing voor de gemiddelde en startende ondernemer:

We behandelen daarom met name de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing omdat die voor de meeste ondernemers wél van toepassing zijn. Verder zullen ondernemers die personeel in dienst hebben ook met de loonheffingen te maken krijgen.

Belastingvoordelen voor ondernemers

Naast belastingen die door ondernemers betaald moeten worden zijn er ook diverse belastingvoordelen. Als aan de spelregels van de belastingdienst wordt voldaan kan er namelijk geprofiteerd worden van divers:

Lees op de onderliggende pagina’s alles over de verschillende belastingvoordelen en profiteer als ondernemer.

Belastingaangifte doen

Er zijn 2 soorten manieren waarop de ondernemer belastingen aangeeft en afdraagt. Er zijn namelijk aanslagbelastingen en aangiftebelastingen. In alle gevallen moet een ondernemer verplicht digitaal aangifte doen, de papieren aangifte is voor ondernemers vervallen.

  • Aanslagbelastingen

Bij een aanslagbelasting geeft de ondernemer geeft in de jaarlijkse, verplichte aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting de gemaakte winst aan. De Belastingdienst berekent aan de hand van de gegevens in die aangifte vervolgens de uiteindelijke hoogte van de verschuldigde belasting. Aansluitend zal men per post een belastingaanslag ontvangen.

  • Aangiftebelastingen

In het geval van aangiftebelastingen draait het vooral om de betaling. De ondernemer informeert de fiscus middels een verplichte aangifte maar berekent en betaalt de belasting op eigen initiatief. De ondernemer ontvangt voor de aangiftebelastingen zoals loonheffingen en de omzetbelasting géén belastingaanslag.
De voornaamste aanslagbelastingen zijn de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, de voornaamste aangiftebelastingen zijn de omzetbelasting en loonheffing.

Kennis van Belastingzaken

Hoewel de meeste administratie en berekeningen meestal prima door de gebruikte administratiesoftware kunnen worden gegenereerd is het evengoed noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van deze zaken. Een klein foutje met het invoeren van de diverse posten kan anders leiden tot het doen van een geheel verkeerde aangifte waarmee men zichzelf te kort kan doen, of men juist te weinig belasting betaalt. Uiteraard wordt de ondernemer bij een eventuele controle door de inspecteur geconfronteerd met het feit dat de verschuldigde belastingen alsnog moeten worden betaald, ook kan dit te betalen bedrag met een door de belastinginspecteur op te leggen boete worden verhoogd.

Belastingaangifte uitbesteden

Uit het bovenstaande blijkt wel dat het doen van een correcte aangifte niet alleen een tijdrovende klus is die de ondernemer niet alleen afhoudt van het runnen van zijn of haar bedrijf maar dat de kans op fouten ook vrij groot is. Daarom komt het regelmatig voor dat een ondernemer het doen van de belastingaangifte uitbesteedt aan een belastingconsulent, boekhouder of administratiekantoor.

3 Comments to “Belasting”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *