Auteur: Arjen

Tijdelijk meer aftrek voor bedrijfsinvesteringen

Ondernemers in Nederland mogen tijdelijk meer bedrijfsinvesteringen aftrekken. Dit belastingvoordeel moet bedrijven 400 miljoen euro opleveren om te investeren. De zogeheten regel van tijdelijke willekeurige afschrijving gaat in op 1 juli 2013 en loopt door tot het einde van 2013. De regeling is bedoelt voor zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen. Alle investeringen die in de tweede helft van 2013 worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Al deze maatregelen zijn het gevolg van de krimp in bedrijfsinvesteringen. Het CBS heeft uitgerekend dat de bedrijfsinvesteringen in Q1 van 2013 met 8% zijn...

Read More

Ondernemers gek van regeldruk Gemeenten

Ondernemers in Nederland worden gek van de regeldruk van Gemeenten. De Gemeenten hebben al jaren geleden afgesproken de regeldruk te verlagen, volgens het AD komt daar weinig van terecht. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft momenteel nog de terrasvergunning, meer dan een derde eist nog een vergunning voor reclameborden en meer dan de helft van de gemeenten telt elke ondernemer op witwascriminaliteit. De ondernemers ergeren zich aan deze regels die de ondernemers veel tijd en geld kosten. Uit onderzoek van MKB Nederland blijkt als deze toetsen voor de regels de ondenemers honderden euro’s kosten. Bergen op...

Read More

Zorgen ondernemers om VMBO

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zicht zorgen om het VMBO in Nederland. De ondernemersorganisaties zijn bezorgd om de aantallen leerlingen die het VMBO voortbrengt en de aansluiting op het MBO. VMBO’ers zijn volgens de ondernemersorganisaties hard nodig voor het bedrijfsleven. Met name technisch personeel kan het bedrijfsleven goed gebruiken. De organisatie presenteren een actieplan om dit in de toekomst te verbeteren. Hierbij hoort onder andere een praktische toevoeging aan de Cito-toets van groep...

Read More

Ziektekostenverzekering ondernemers

Ondernemers met een belastbaar inkomen van minder dan € 19.091,- (let op: dit is iets anders dan het premie-inkomen) zijn verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren via het ziekenfonds. Meldt u bij de Belastingdienst aan als ondernemer. U ontvangt dan onder andere een schattingsformulier waarop u uw geschat belastbaar inkomen invult. Is dat minder dan € 19.091,-, dan krijgt u van de belastingdienst een “verklaring verplichte ziekenfondsverzekering zelfstandigen”. Hiermee kunt u zich aanmelden bij het ziekenfonds. Voor het inkomen voor de ziektekostenverzekering wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen over 3 jaar. De toetsdatum is oktober. Een ondernemer kan vragen om een bepaald jaar buiten beschouwing te laten om onnodige wisselingen te voorkomen. Inkomen uit een jaar met verlies telt als 0. Let op: dit artikel is verouderd. De nieuwste informatie vindt u hier. Oordeelt de belastingdienst dat verzekering via het ziekenfonds moet gebeuren dan betaalt de ondernemer maandelijks een nominale premie aan het door hem zelf gekozen ziekenfonds en 7,95% van het verzamelde inkomen (uit 3 boxen met correcties) aan de Belastingdienst (procentuele premie). De belastingdienst int één keer per jaar de premie gebaseerd op uw belastbaar inkomen. De nominale premie betaalt u rechtstreeks aan het door u gekozen ziekenfonds. Is uw belastbaar inkomen hoger dan € 19.091,-, dan moet u een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. Starters, stakers en parttimers Voor starters die in 2002 gestart zijn (of daarna) en...

Read More