Facturen

Factuur maken

Wie een bedrijf is gestart wil daar uiteraard ook geld mee verdienen. Omdat geld binnen te krijgen zal de ondernemer zijn klanten een rekening oftewel factuur moeten sturen voor de geleverde zaken of diensten. Niet alle ondernemers weten hoe je een factuur moet maken. Op dit deel van de website gaan we in op het maken van een factuur.

Papieren of digitale factuur

Sinds 2004 is het toegestaan om in plaats van een papieren, gedrukte factuur ook digitaal te factureren. Toch heeft het bedrijfsleven lang moeten wennen aan de digitale factuur. Pas de laatste jaren is digitaal factureren, mede door de opkomst van e-commerce en de door de economische toestand noodzakelijke besparingen, snel populair geworden. Lees hier alles over de eisen aan een factuur.

Factureringssoftware

Hoewel er speciale administratiesoftware bestaat is het mogelijk om de facturen middels een eenvoudige tekstverwerker of spreadsheet te maken. Om tijd te besparen en om er voor te zorgen dat er conform de regels wordt gefactureerd is het raadzaam om de facturen via speciale software wordt gefactureerd, er zijn diverse programma’s alsmede online webservices waarmee men makkelijk en snel facturen kan maken en versturen.

Tijdig factureren

Die factuur moet volgens de wet niet alleen aan een aantal eisen voldoen, ook is wettelijk vastgelegd binnen welke termijn er moet worden gefactureerd én betaald. Zo is het verplicht om de geleverde producten en/of diensten uiterlijk op de 15e van de maand na de maand waarin de levering heeft plaats gevonden te factureren.

Wettelijk verplichte betalingstermijn
Sinds maart 2013 geldt er een wettelijk verplichte betalingstermijn voor bedrijven en overheden, deze is door de overheid vastgesteld op 30 dagen. Als bedrijven contractueel niets afwijkends hebben afgesproken moet de factuur dus uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.
Hierop zijn wel wat afwijkingen mogelijk:

  • Het staat een bedrijf vrij om een kortere betalingstermijn van bijvoorbeeld 14 dagen te eisen, welke dan in de algemene leveringsvoorwaarden moet worden opgenomen. Bovendien moet de opdrachtgever bij het sluiten van de verkoopovereenkomst daar ook mee akkoord zijn gegaan.
  • Men mag in die overeenkomst ook een langere betalingstermijn afspreken, echter niet langer dan 60 dagen.
  • Als men toch een betalingstermijn af wil spreken die langer dan 60 dagen is, is dat alleen toegestaan men kan aantonen dat dit voor geen van beide partijen nadelige effecten heeft.
  • Wordt een factuur niet tijdig betaald? Lees hier alles over niet-tijdig betaalde facturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *