Winst en Verliesrekening

Wat is een Winst en Verliesrekening?

De winst-verlies rekening, ook wel resultaat rekening genoemd, geeft een overzicht van de financiële resultaten in een bepaalde periode. Het geeft een overzicht aan wat er gedurende het jaar allemaal is verdiend en welke kosten er zijn geweest. Dit alles tegen elkaar weggestreept levert een verlies of een winst op voor het bedrijf. Op de winst-verlies rekening is te zien of het eigen vermogen van de onderneming is toe- of afgenomen. Ook is te zien waardoor die veranderingen veroorzaakt zijn.

Een winst-verlies rekening kunt u, met behulp van de kosten- en inkomsten rubrieken, op ieder moment dat uw boekhouding is bijgewerkt opstellen. Maar in de praktijk komt het er meestal op neer dat u dit samen met de balans aan het einde van ieder boekjaar zult opmaken.

Opmaken winst en verliesrekening

Bij het opmaken van de winst-verlies rekening moet u rekening houden met correctie van de cijfers op de volgende punten:
• De openstaande facturen.
• De nog niet betaalde leveranciers.
• Eventuele toe- of afname van de voorraden.
• Afschrijvingen van pand, machines, inventaris, auto’s en dergelijke.
• Kosten voorzieningen evenredig aan de tijd dat er gebruik van wordt gemaakt.
naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *