Wat is een reorganisatie?

Bedrijven veranderen permanent. Een reorganisatie is een versnelling in dit veranderingsproces. Een reorganisatie betekent een meer of minder ingrijpende verandering in de organisatie. Over het algemeen gaat het de directie bij een reorganisatie om bedrijfseconomische motieven (kosten, winst, rendement) en management-motieven (de organisatie is minder beheersbaar geworden). Sociale doelstellingen zoals werkgelegenheid of humanisering van de arbeid komen we vrijwel niet tegen.