Wat is Rentabiliteit?

De rentabiliteit is de winstgevendheid van een onderneming in verhouding tot de omzet, het eigen vermogen, of het totale vermogen. De meest gangbare kengetallen voor rentabiliteit zijn:

de Rentabiliteit van de Omzet, of Return on Sales (ROS):
netto-winst
ROS = ———– omzet

de Rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) of Return on Investment (ROI):
netto-winst
REV = ————–

(gemiddeld) eigen vermogen

de Rentabiliteit van het Totale Vermogen (RTV):
bedrijfsresultaat

RTV = —————–

(gemiddeld) totale vermogen

de Rentabiliteit van het Werkzaam Vermogen (RWV):
bedrijfsresultaat

RWV = ——————

(gemiddeld) werkzaam vermogen

Als vuistregel voor een goede rentabiliteit geldt de rente op lange termijn (obligatie-)leningen plus een ondernemersrisico van circa 10 procent.