Wat zijn Kengetallen?

Een kengetal is een cijfer dat de verhouding aangeeft tussen financiële grootheden. Men kan de financiële gegevens uit de jaarrekening analyseren met behulp van kengetallen. Er bestaat een groot aantal kengetallen.

Geef een antwoord