kas bank giro

Wat zijn Kas-, bank- en girosaldi?

De som van kasgeld en de giro- en banksaldi wordt ook al wel aangeduid als de liquide middelen, maar eigenlijk horen daartoe ook nog de waarde van cheques en wissels van een onderneming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *