Ondernemingen zijn in een groep verbonden, als er sprake is van een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden. (Burgerlijk Wetboek, Titel 1, Art. 24b.).

Geef een antwoord