ABC

Woordenboek voor Startende ondernemers

Activa
Afschrijvingen
Arbeidsvormen
Balans
Balanstotaal
Bedrijfsresultaat
Bedrijfspand kopen
Bedrijfspand huren
Boekjaar
Boekwaarde
Cash-flow
Consolideren
Crediteuren
Current Ratio
Debiteuren
Detachering
Diensttijd
Directe kosten
Dochteronderneming
Eigen vermogen
Factoring
Financiering
Formatieplaatsenoverzicht
Formatieplaatsenplan
Functie
Garantievermogen
Grootboek
ISO 14001
In een groep verbonden ondernemingen
Indirecte kosten
Investeringen
Kas, bank en girosaldi
Kamer van Koophandel
Kengetallen
Kostenplaats
Leasing
Liquide middelen
Liquiditeit
Liquiditeitsprognose
Moederonderneming
Netto-bedrijfsresultaat
Netto-winst
Omlooptijd van crediteuren
Omlooptijd van debiteuren
Omzet
Outplacement
Passiva
Quick Ratio
Vlottende passiva
Rekening Courant-krediet
Relatiepartner
Rentabiliteit
Reorganisatie
Schulden
Solvabiliteit
Startersdag
Totale vermogen
Variabele kosten
Vaste activa
Vaste kern
Vaste kosten
Vermogensverschaffers
Vlottende activa
Voorraden
Vreemd vermogen
Waardering
Werkkapitaal
Werkkapitaal-management
Weerkkapitaal-ratio
Werkzaam vermogen
Wettelijke uitkeringen
Winst- en verliesrekening
Winstreserve

One Comment to “ABC”

  1. Goedendag,

    ik wil deze site voor mijn pws gebruiken, maar ik kan niet zien wanneer deze site gepubliceerd is en wie de auteur is (behalve Arjen).
    Kunt u mij deze informatie geven?

    vriendelijke groet, Nyala Krullaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *