3 voordelen van een stichting waar u nog niet aan heeft gedacht

Een stichting, dat is toch alleen voor goede doelen? Dit is de algemene reactie die wij ondervinden wanneer wij in onze dagelijkse werkzaamheden over een stichting beginnen. De meeste mensen associëren een stichting namelijk met de wereld verbeteren. Op zichzelf helemaal niet verkeerd, maar ook in andere gevallen kan de Stichting goed van pas komen. Fiscalist Thomas Esselink van FIRM24 legt uit.

Bescherming persoonlijke aansprakelijkheid

Wie gaat ondernemen kan dit doen vanuit een entiteit met of zonder rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat de entiteit zelfstandig drager is van rechten en plichten. Met andere woorden, de entiteit is degene die rechtshandelingen aangaat. Omdat een entiteit niet daadwerkelijk zelf kan tekenen of besluiten kan nemen wordt zij vertegenwoordigd door het bestuur, meestal de uiteindelijk belanghebbende.

Een stichting wordt vaak gebruikt ter bevordering van een goed doel. Daarvoor gaat de stichting ook verplichtingen aan en ontvangt zij subisidies. Stel dat Stichting Opvanghuis jonge moeders het grootste deel van haar kosten bekostigt uit subsidies. Er zijn mensen in dienst en er is een plek waar jonge vrouwen opgevangen kunnen worden. Het personeel kost de stichting € 4.000 per maand en de huur bedraagt € 1.000 per maand. 50% van deze kosten worden door subsidies gedekt. Op het moment dat deze subsidies wegvallen wil dat niet zeggen dat de verplichtingen die de stichting is aangegaan ook ophouden te bestaan. Met andere woorden, de stichting heeft een probleem en gaat mogelijk failliet.

In dit geval wordt de stichting hiervoor aansprakelijk gesteld en niet de bestuurder. De rechtspersoonlijkheid biedt hier bescherming. Het privévermogen van de bestuurder blijft buiten schot.

Geen gebruikelijk loon

Voor de directeur groot aandeelhouder (dga) van een BV heeft de wetgever een fictief gebruikelijk loon van 44K (2015) ingesteld. Het gebruikelijk loon is een anti-misbruik bepaling. De fiscus wil namelijk voorkomen dat u de hoogste schijf uit Box 1 ontloopt door al uw inkomsten als dividend uit de BV te halen. De gemiddelde belastingdruk kan via deze route bijna 10% lager liggen. Voor een bestuurder is het zodoende erg aantrekkelijk om zijn looncomponent laag te houden en het dividend hoog.

U dient uzelf dus een gebruikelijk loon uit te keren. Hiervoor wordt voornamelijk gekeken naar de sector waarin u werkzaam bent en de functie die u vervult.

In het geval van een stichting werkt dit anders. De stichting kent namelijk een winstuitkeringsverbod. Het salaris wat een bestuurder zichzelf toekent is de enige vergoeding die hij ontvangt. Een anti-misbruikbepaling als de gebruikelijk loonregeling is hier daarom niet van toepassing.

Zo flexibel als een stichting

Wat veel mensen niet weten is dat stichting zeer breed kan worden ingezet. Een stichting heeft altijd een doel en dit doel is zeker niet altijd van maatschappelijk of sociaal belang. Een stichting is bijvoorbeeld een veilige haven voor veel klanten van je bedrijf. Die paar honderd euro maken klanten liever over naar de stichting derdengelden dan rechtstreeks naar de onderneming.

Of wat denk je van de gezamelijke spaarpot voor een grote reis? Deze kan zomaar oplopen tot € 50.000,-, vertrouw je dan de beheerder van deze rekening? Staat het geld op de rekening van de stichting dan kan dit niet zomaar van de rekening worden gehaald.

Andere bekende voorbeelden zijn de claimstichting, waarin een groep belanghebbenden gezamelijk optreedt tegen een partij en Stichting Administratiekantoor waarmee je een anoniemen- of werknemersparticipatiestructuur kunt opzetten.

Moraal van het verhaal

Een stichting kan voor veel doeleinden worden ingezet, biedt bescherming tegen privé aansprakelijkheid en kan er ook nog eens voor zorgen dat je niet met een hoog gebruikelijk loon wordt opgezadeld. Daar tegenover staat dat winst in een stichting winst in een dooie hand is. Vanwege het winstuitkeringsverbod heb je hier als bestuurder of oprichter niets aan. Een stichting oprichten is, mits voorzien van duidelijke doelstelling, erg simpel. De fiscalisten en juristen van Firm24 begeleiden je graag bij oprichting.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

One Comment to “3 voordelen van een stichting waar u nog niet aan heeft gedacht”

  1. Bedankt voor deze extra informatie over het oprichten van een stichting. Er zijn veel zaken waaraan gedacht moet worden en ik heb niet overal verstand van. Volgende week ga ik ook even met iemand in gesprek die mij kan helpen bij het thema subsidies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *