10 Belangrijke wetswijzigingen en nieuwe regels zzp in 2023

zzp regels 2023

Zelfstandige ondernemers, zzp’ers, krijgen vanaf 1 januari 2023 weer te maken met een behoorlijk aantal nieuwe wetten en nieuwe regels. Om zzp’ers goed voorbereid het nieuwe jaar in te helpen hebben we alvast de 10 belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers op een rijtje gezet.

1. Zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd

Een belangrijk fiscaal voordeel voor zzp’ers is de zelfstandigenaftrek. Vanaf 2023 zal deze zelfstandigenaftrek versneld worden afgebouwd. Het doel van de overheid hiermee is om het voor zzp’ers minder aantrekkelijk (en dus voor werken in loondienst juist aantrekkelijker) te maken. Als je aan de urencriterium voldoet kun je in 2023 nog maximaal € 5030 aftrekken. Dat bedrag zal worden afgebouwd naar nog slechts € 900 in 2027.

Het afbouwen van het bedrag dat zzp’ers de komende jaren maximaal van hun winst kunnen aftrekken gaat als volgt:

Jaar                 Max. zelfstandigenaftrek

2021                € 5.030

2022                € 6.310

2023                € 5.030

2024                € 3.750

2025                € 2.470

2026                € 1.200

2027                € 900

Hoe dit precies in z’n werk gaat en of jij als ondernemer er ook op achteruit gaat, vertellen we hieronder.

Andere aftrekposten blijven onveranderd

Voor 2023 blijft in ieder geval de startersaftrek onveranderd ten opzichte van 2022. Mits je aan de voorwaarden voldoet, mag je in 2023 ook weer € 2.123 van je winst aftrekken. Datzelfde geldt voor de meewerkaftrek en andere aftrekposten, ook die blijven ongewijzigd.

2. Verhoging Arbeidskorting

Ondanks dat het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek versneld zal worden afgebouwd, zullen de meeste zzp’ers er in de praktijk niet heel veel van merken. De arbeidskorting gaat namelijk omhoog. Dat betekent, dat zzp’ers met een inkomen tot € 115.000 daar voordeel van zullen ondervinden. De komende jaren zal deze arbeidskorting in stappen nog verder omhoog gaan. Hoeveel dat precies is, hangt niet alleen van je inkomen, maar ook van je leeftijd af.

3. FOR (Fiscale oudedagreserve) wordt afgeschaft

Vanaf 2023 kun je met de FOR, de Fiscale OudedagReserve, geen oudedagreserve meer opbouwen. De regering wil hiermee voorkomen dat ondernemers de FOR niet gebruiken waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is, namelijk als voorziening voor je oude dag, maar puur als belastinguitstel. In 2022 kun je overigens nog wel een bedrag toevoegen aan deze reserve.

4. Middelingsregeling wordt afgeschaft

Per 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Met deze regeling konden ondernemers met een sterk wisselend inkomen hun inkomen over 3 boekjaren middelen en evenredig uitsmeren. Dat was gunstig, want wat je teveel aan belasting had betaald, kreeg je met deze regeling weer terug van de Belastingdienst.

5. Onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog

Ben je als zzp’er veel onderweg naar opdrachtgevers? Dan is er goed nieuws. Vanaf 2023 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding namelijk omhoog van 19 cent naar 21 cent per kilometer, gevolgd door een verhoging naar 22 cent per kilometer in 2024.

6. Jaarruimte wordt verhoogd

Als je geld wilt inleggen voor je pensioen, dan dien je rekening te houden met je jaarruimte. Met de jaarruimte wordt bepaald hoeveel je fiscaal voordelig mag inleggen voor je pensioen. In 2022 was dat nog 13,3 procent van je inkomen. In 2023 wordt dat verhoogd tot maar liefst 30 procent. Doordat de FOR afgeschaft is, biedt dit weer perspectief.

7. Cap bijtellingsvoordeel emissievrije auto van de zaak wordt verlaagd

Iedereen die een emissievrije personenauto (EV) van de zaak rijdt en die ook privé meer dan 500 km per jaar gebruikt, betaalt bijtelling. Deze cap bijtelling, de catalogus van de auto waarover de maximale korting op de bijtelling van de EV’s van toepassing is, gaat omlaag naar € 30.000.

8. Willekeurige afschrijving wordt tijdelijk verruimd

Per jaar mag je een bepaald percentage van het investeringsbedrag op bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Dat percentage is verhoogd. Dat betekent dat je in 2023 tot 50 procent van het investeringsbedrag willekeurig mag afschrijven op bedrijfsmiddelen.

Als je bijvoorbeeld in 2023 een laptop koopt, dan mag je in 2023 50 procent van de aanschafprijs willekeurig afschrijven. De andere 50 procent smeer je dan uit over de resterende vier jaar.

Let er wel op dat deze tijdelijke nieuwe regel niet voor alle bedrijfsmiddelen geldt. Van deze regeling zijn namelijk personenauto’s en gebouwen uitgesloten. Zeer zuinige personenauto’s en beroepsvervoer is echter wel weer mogelijk.

9. Bezoekadres Handelsregister wordt afgeschermd

In het openbare Handelsregister zijn alle gegevens van je eenmanszaak inzichtelijk, dus ook het bezoekadres. Vanaf 2023 is het officieel mogelijk om dit bezoekadres af te schermen. Dat kan echter alleen als je postadres van je eenmanszaak niet hetzelfde is als het privé- en bezoekadres. Het postadres blijft namelijk altijd openbaar in verband met de bereikbaarheid van de onderneming.

10. Verplichte AOV

Voor 2023 is het nog niet aan de orde, maar vanaf 2024 is een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, waarschijnlijk wel verplicht. De bedoeling deze nieuwe wet is dat de overheid hiermee wet de risico’s en kosten voor de samenleving wil verkleinen.

Er zijn verschillende manieren om zelf een AOV af te sluiten. Online een AOV afsluiten kan tegenwoordig vaak een stuk voordeliger zijn. Ook kun je voor een kortlopende AOV kiezen. Hiermee ben je voor maximaal 5 jaar verzekerd en betaal je per maand een stuk minder premie.

You May Also Like

About the Author: Geraldine

Geraldine is een enthousiaste ondernemer die in het verleden meerdere bedrijven heeft gehad. Met haar onuitputtelijke energie en vastberadenheid om te slagen, is ze begonnen met een klein idee en heeft dit opgebouwd tot een bloeiend bedrijf. Ze gelooft in het waarmaken van dromen en heeft hard gewerkt om haar visie te verwezenlijken. Op Startersinformatiecentrum.nl deelt ze haar ondernemerslessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *