Online boekhouden is ontzettend populair onder ondernemers. De reden hiervoor zijn de relatief lage kosten en het grote gemak. Een belangrijk voordeel is dat bij internetboekhouden op elk moment en vanaf elke plek de boekhouding kan worden bijgewerkt. De boekhouding wordt in de browser gedaan, waardoor er geen aparte software gedownload hoeft te worden. Daarnaast hebben online boekhoudsystemen verschillende prijsplannen voor kleine en grotere bedrijven. Door deze schaalbaarheid kan een goed boekhoudpakket van eenmanszaak tot en met bedrijven met veel personeel gebruikt worden. Een ander voordeel is dat de boekhouding op een centrale en beveiligde plek wordt opgeslagen. Hierdoor wordt er door de leverancier toegezien op het aanmaken van backups en andere veiligheid. De systemen zijn is zo ingericht dat meerdere personen gezamenlijk aan één administratie kunnen werken. Dit kan een ondernemer zijn in samenwerking met zijn accountant of met verschillende onderdelen binnen de organisatie.

Online boekhouding en online factureren

Met veel online boekhoudprogramma’s is mogelijk om te factureren. Hierbij wordt via het boekhoudprogramma een factuur aangemaakt en verstuurd. Hierdoor is het niet meer nodig om zelf de factuur op te stellen en te mailen. Daarbij staat de factuur automatisch in de boekhouding en kan het boekhoudprogramma controleren of de factuur betaald is. Deze functies kunnen de startende ondernemer administratieve zorgen uit handen nemen zodat de focus ligt op het ondernemen. Daarbij helpt het versturen van online facturen inclusief een ideal-betalingsmodule enorm om achterstallige betalingen terug te dringen. Debiteuren hebben direct de mogelijkheid om de factuur in orde te maken wat de kans verkleint dat de factuur op een stapel blijft liggen. Tip: Je kunt ook gemakkelijk de software vinden die het beste bij jou past via deze handige vergelijker!

Wat is een boekhouding?

Een administratie is niets anders dan het geordend weergeven van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. De administratie is het geheugen van uw bedrijf waarbij u de meest belangrijkste gegevens, voor een verantwoorde bedrijfsvoering, direct kunnen worden afgeleid. Een goede administratie is dan ook een bron van informatie en de slagader van elke onderneming. Statistieken hebben uitgewezen dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een grotere kans van slagen hebben. Het bijhouden van een financiële administratie is vaak een tijdrovende en intensive bezigheid. Grotere administratieve klussen zoals jaarrekening, omzet- en inkomstenbelasting, salarisadministratie worden dan ook vaak uitbesteed aan accountants, boekhouders of loonadministratiekantoren. Dit is niet voor niets, vaak komt er gespecialiseerde kennis bij kijken om een goede administratie te voeren. Het is daarom van groot belang om, in de beginfase van de door u te starte onderneming, u zich te laten informeren door professionals op dit vakgebied.

Verplichtingen

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van vennootschap-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een administratie. U bent wettelijk verplicht deze administratie 7 jaar te bewaren. Ook de belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van uw administratie. In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, moet u de gegevens van onroerende zaken tien jaar bewaren.